Оголошення про конкурс на заміщення посад

Оголошення про конкурс на заміщення посад

Оголошення про конкурс на заміщення посад

E-mail Печать

Національний університет «Одеська юридична академія»
оголошує конкурс на заміщення посад: 

-  декана факультету адвокатури НУ «ОЮА» (1 одиниця);

-  директора Чернівецького юридичного інституту НУ «ОЮА» (1 одиниця);

-  директора юридичного коледжу НУ «ОЮА» (1 одиниця);

-  директора коледжу Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА» (1 одиниця);

-  директора Відокремленого підрозділу «Об’єднане вище професійно-технічне училище сфери послуг НУ «ОЮА» (1 одиниця);

-  завідувача кафедри конституційного права НУ «ОЮА» (1 одиниця);

-  завідувача кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури НУ «ОЮА» (1 одиниця);

-  завідувача кафедри інтелектуальної власності та права Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА» (1 одиниця);

-  завідувача кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА» (1 одиниця);

-  завідувача кафедри загальнотеоретичної, конституційної та цивілістичної юриспруденції Миколаївського інституту права НУ «ОЮА» (1 одиниця);

-  професора кафедри конституційного права НУ «ОЮА» (1 одиниця);

-  професора кафедри господарського права і процесу НУ «ОЮА»(1 одиниця);

-  професора кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури НУ «ОЮА» (1 одиниця);

-  професора кафедри інтелектуальної власності і права Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА» (1 одиниця);

-  доцента кафедри соціології та психології НУ «ОЮА» (2 одиниці);

-  доцента кафедри кримінального права НУ «ОЮА» (1 одиниця);

-  доцента кафедри кримінального процесу НУ «ОЮА» (1 одиниця);

-  доцента кафедри цивільного права НУ «ОЮА» (2 одиниці);

-  доцента кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА» (1 одиниця);

-  доцента  кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА» (3 одиниці);

-  доцента кафедри інформаційно-аналітичної і інноваційної діяльності Київського інституту інтелектуальної власності та права  НУ «ОЮА» (2 одиниці);

-  старшого викладача кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін Київського інституту Інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА» (1 одиниця);

-  викладача кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА» (1 одиниця);

-  викладача кафедри кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін Миколаївського інституту права НУ «ОЮА»  (1 одиниця);

-  асистента кафедри кримінального праваНУ «ОЮА»  (1 одиниця);

-  асистента кафедри журналістики НУ «ОЮА» (2 одиниці).

Вимоги до претендентів на посади науково-педагогічних працівників визначаються ст.55 Закону України «Про вищу освіту» , акредитаційними критеріями, вимогами ліцензійних умов до кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти та додатковими вимогами Університету, визначеними Положенням про Порядок проведення конкурсного відбору.

Претендент на посаду науково-педагогічного працівника подає до Національного університету «Одеська юридична академія» такі документи:
-  заяву про участь у конкурсі (конкурсному відборі) за відповідною формою, яка написана (заповнена) власноруч;
-  особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою;
-  копії дипломів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, засвідчені відділом кадрів Університету або нотаріально;
-  копії документів, засвідчені відділом кадрів Університету або нотаріально, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
-  Інформаційну довідку;
-  список наукових та навчально-методичних праць;
-  звіт щодо виконання адміністративно-управлінських функцій;
-  основні програмні завдання претендента.

Термін подачі заяв не пізніше місяця з дня опублікування.

За умовами проведення конкурсу на заміщення посади звертатися за адресою:
м. Одеса, вул. Піонерська, 9, каб. 18
телефон для довідок: 34-92-40; 719-87-72

Главная