Студентське самоврядування Національного університету «Одеська юридична академія»

Студентське самоврядування Національного університету «Одеська юридична академія»

e-mail Друк

В рамках освітньої програми вищих навчальних закладів стрімко розвивається та поширюється студентське самоврядування, яке відіграє важливу роль у підвищенні якості підготовки сучасних спеціалістів, формуванні їх громадської свідомості, вирішенні основних питань студентського життя. Невід’ємною характерною рисою та складовою історії Національного університету «Одеська юридична академія» є демократичні традиції студентства.

Розвиток студентського самоврядування у Національному університеті «Одеська юридична академія» є важливою умовою вдосконалення навчально-виховного процесу, забезпечення якісного навчання та змістовного дозвілля, виховання духовності і культури студентів, підвищення соціальної активності студентської молоді.

Діяльність студентського самоврядування спрямована на зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника.

Основна мета студентського самоврядування — сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обов’язків з одночасним захистом своїх законних прав та інтересів, а також надання їм можливості творчого й інтелектуального розвитку.

Студентське самоврядування Національного університету «Одеська юридична академія» створено та діє на підставі Закону України «Про вищу освіту» та Положення про студентське самоврядування в університеті.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:
- забезпечення і захист прав та інтересів студентів; забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
- сприяння у створенні відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
- сприяння діяльності різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
- організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів освіти і молодіжними організаціями;
- забезпечення інформаційної, правової, психологічної, фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними службами);
- залучення студентів до художньої самодіяльності;
- проведення вечорів відпочинку, конкурсів, посвячення у студенти, випускних вечорів, днів факультету та інше.

Вищим представницьким органом студентського самоврядування університету є Конференція студентів, яка відносною більшістю приймає рішення.

Представницьким органом студентського самоврядування між Конференціями студентів є Студентська рада Національного університету «Одеська юридична академія». Студентська рада є виборним органом, її склад обирається студентською громадою на прямих таємних виборах. Голова Студентської ради Національного університету «Одеська юридична академія» — Шишацька Юлія Олегівна.

Студентська рада університету є постійно діючим представницьким органом, що здійснює практичну діяльність з реалізації завдань студентського самоврядування нашого навчального закладу. Студентська рада діє відповідно до Стратегії розвитку, що затверджується щорічно та розміщується разом з рішеннями ради на офіційному сайті університету. Органи студентського самоврядування виступають у ролі своєрідних посередників між керівництвом навчального закладу та студентською громадою, забезпечуючи їх ефективне спілкування та плідну співпрацю, взаєморозуміння між студентством та професорсько-викладацьким складом, працівниками навчального закладу.

Студентська рада не лише захищає права та законні інтереси студентів, а й проводить різноманітні культурно-освітні заходи. Серед яких: міжнародні та місцеві подорожі до органів державної влади та судів, Школа студентського самоврядування «Лідер», профорієнтаційний конкурс для школярів та абітурієнтів «Золотий ключик», спортивні змагання серед факультетами (інститутами) та гуртожитками НУ «ОЮА», конкурс «Студент року НУ «ОЮА», конкурс «Краща кімната гуртожитку», кулінарний конкурс «Традиції української кухні» тощо. Крім цього, Студентська рада організовує та проводить святкування (до Дня знань, до Дня юриста, до Дня студента, до Дня всіх закоханих), благодійні акції, фестивалі, різноманітні конкурси та гуртки для корисного дозвілля студентів, надання можливості максимально виявити і реалізувати свої творчі здібності.

Члени Студентської ради активні учасники конференцій, семінарів, відкритих лекцій, які відбуваються в Одеській та інших областях України. Студентське самоврядування займається залученням студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час (спільно з деканатами); координує діяльність старостату і кураторів академічних груп; проводить контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на їх порушення; бере участь у розподілі стипендіального фонду, у забезпеченні зберігання і підтримки у необхідному стані приміщень, обладнання та іншого майна університету; організовує чергування студентів і сприяння налагодженню пропускного режиму в гуртожитках, створює умови разом із завідувачами гуртожитків для самостійної підготовки (навчання) студентів та їх відпочинку і дозвілля; пропагандує здоровий спосіб життя, запобігає вчиненню студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, палінню та інше.

Про нас Структура Студентське самоврядування