Студентське самоврядування в Національному університеті "Одеська юридична академія"

Студентське самоврядування в Національному університеті "Одеська юридична академія"

e-mail Друк
Студентське самоврядування в Національному Університеті «Одеської Юридичної Академії» – це самостійна громадська діяльність студентів з реалізації функцій управління вищим навчальним закладом, яка визначається ректоратом, деканатами і здійснюється студентами у відповідності із завданнями, які стоять перед студентським колективом.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування Університету керуються чинним законодавством,рішеннями Міністерства освіти і науки, Статутом Університету та Положенням «Про студентське самоврядування в Національному Університеті «Одеська Юридична Академія».

Метою органів студентського самоврядування є забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.

Діяльність органів студентського самоврядування направлена на удосконалення навчально – виховного процесу, якості навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

student/all_stud.jpg
Студентське самоврядування – це така діяльність за допомогою якої максимально виявляються і реалізуються творчі здібності студентів, формуються моральні якості, підвищується ініціатива кожного за результатами своєї праці. У зв’язку з цим зростає роль студентських колективів по залученню молоді у процес управління справами навчального закладу.

Основним завданням органів студентського самоврядування є:
- Забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу.
- Забезпечення виконання студентами своїх обов’язків.
- Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів.
- Сприяння у створенні відповідних умов для проживання і відпочинку студентів.
- Сприяння діяльності різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами.
- Організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів освіти і молодіжними організаціями.
- Сприяння працевлаштуванню випускників.
- Участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.
- Безпосередня участь студентів у реалізації молодіжної державної політики.
- Залучення студентів до художньої самодіяльності.

Студенту Студентське самоврядування