Anatoliy Kormich – Docent, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Department

Кормич А. І. Сучасна українська держава: соціальний вимір / А.І. Кормич // Актуальні проблеми політики. – 2015. – Вип. 56. – С. 31-37.

Кормич А.І. Правові державотворчі ідеї епохи Київської Русі / А.І. Кормич // Актуальні проблеми політики. – 2015. – Вип. 54. – С. 281-289.

Кормич А.І. Проблеми державної влади та прав людини в правових концепціях України ХVІІІ століття / А.І. Кормич // Актуальні проблеми політики. – 2014. – Вип. 53. – С. 350-356.
Кормич А. І. Місцеве самоврядування в структурі міської правової системи: генезис концептуального визначення / А. І. Кормич // Актуальні проблеми політики. – 2014. – Вип. 52. – С. 56-64.
Кормич А. Гражданское общество: методологическая база правовых трактовок / А. Кормич // Evropsky politicky a pravni diskurz. – 2014. – Vol. 1, Iss. 3. – S. 18-30.
Актуальні грані загальнотеоретичної юриспруденції : монографія / [Ю. М. Оборотов, В. В. Завальнюк, В. В Дудченко та ін.] ; за ред. Ю. М. Оборотова. – Одеса : Фенікс, 2012. – 492 с. (підрозділи 2.12);
Креативність загальнотеоретичної юриспруденції : монографія / [Ю. М. Оборотов, В. В. Завальнюк, В. В Дудченко та ін.] ; за ред. Ю. М. Оборотова. – Одеса : Фенікс, 2015. – 488 с. (підрозділи 2.3);
Кормич А.І. Історія вчень про державу і право : навч. посіб. / А.І. Кормич – К. : Алерта, 2012. – 334 с.
Кормич А.І. Історія вчень про державу і право : навч. посіб. – 4-те вид., доповн., у 2-х частинах. – К.: Алерта, 2015. - 416 с.