"Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності і права"

"Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності і права"

e-mail Друк
Головна статті
"Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності і права"
РОЗДІЛ 1. Філософські основи права і держави
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
РОЗДІЛ 3. ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
РОЗДІЛ 4. ПОЛІТТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Розділ 5. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ
РОЗДІЛ 6. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
РОЗДІЛ 7. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА ТА ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА
РОЗДІЛ 8. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МОРСЬКОЇ ТА МИТНОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
РОЗДІЛ 9. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПІДПРИЄМСТВ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
РОЗДІЛ 10. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ТА СОЦІАЛЬНО ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНИХ ВІДНОСИН
РОЗДІЛ 11. ЛІНГВІСТИКА, ПСИХОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАТИКА В ПРАВОВІЙ СФЕРІ
РОЗДІЛ 12. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ
Всі сторінки

Матеріали
Міжнародної наукової конференції
"ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОСТІ І ПРАВА",
присвяченої 15-річчю Національного університету "Одеська юридична академія"
та 165-річчю Одеської школи права

 (Завантажити Том 1 у форматі PDF)"Теоретичні та практичні проблеми сталого розвитку державності і права"