Персоналії кафедри

Персоналії кафедри

e-mail Друк

Стрельцов Євген Львович – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, доктор теології, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, повний кавалер ордена «За заслуги»

Напрями наукових інтересів - сучасні проблеми розвитку національного, зарубіжного і міжнародного кримінального права, теологічне право, правові основи воєнної безпеки, міжнародно-правова відповідальність

Викладає дисципліни: «Кваліфікація економічних злочинів»

Детальніше

 

Мирошниченко Наталія Анатоліївна – заступник завідувача кафедри, професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України

Напрямок наукових інтересів: проблеми Загальної частини кримінального права та кримінально-правові проблеми боротьби з поширенням наркоманії.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (ч. Загальна)»

 

Туляков В'ячеслав Олексійович – віце-президент, проректор з міжнародних зв'язків, професор кафедри, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, суддя ad hoc Європейського суду з прав людини

Напрямок наукових інтересів: кримінальний закон і кримінальна відповідальність, соціологія кримінального права і покарання, віктимологія та захист прав людини.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (ч. Загальна)» англійською мовою.

http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/1325
https://tulyakov.info

 

Полянський Євген Юрійович – професор кафедри, доктор юридичних наук, доцент

Напрямок наукових інтересів: кримінально-правовий примус в західній юриспруденції.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (ч. Загальна)», «Парадигма кримінального права», «Проблеми сучасного кримінального права».

 

Підгородинський Вадим Миколайович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, директор Інституту кримінальної юстиції

Напрямок наукових інтересів: злочини проти волі, честі та гідності особи.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (ч. Особлива)»

 

Колодін Денис Олексійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, декан факультету цивільної та господарської юстиції

Напрямок наукових інтересів: кримінальна відповідальність за фальсифікацію підсумків голосування на виборах і референдумі.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (ч. Особлива)»

 

Федоров Володимир Миколайович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Напрямок наукових інтересів: кримінально-правові проблеми боротьби з організованою злочинністю.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (ч. Особлива)»

 

Хімченко Світлана Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Напрямок наукових інтересів: кримінально-правові проблеми боротьби зі злочинами в сфері медичної діяльності.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (ч. Особлива)», «Кваліфікація злочинів проти особистості».

 

Чугуніков Ігор Іванович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Напрями наукових інтересів - предмет кримінального права, юридичні особи як суб'єкти кримінальних правовідносин

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (Загальна та Особлива частини)», «Підстави кримінальної відповідальності», «Проблеми сучасного кримінального права».

 

Балобанова Дар'я Олександрівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Напрямок наукових інтересів: кримінальна політика в Україні і в світі, проблеми законотворчості в сфері кримінального права, динаміка кримінального права.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (ч. Загальна)», «Кваліфікація злочинів проти правосуддя», «Кримінальна політика»

 

Березовська Наталія Леонідівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Напрямок наукових інтересів: формування обліку кримінального права; захист життя засобами кримінального права; покарання неповнолітніх; кримінальні проступки.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право. Загальна частина», «Кримінальне право. Особлива частина», «Кримінальна відповідальність неповнолітніх», «Кримінальне право зарубіжних країн», «Сучасні проблеми Загальної частини кримінального права України», «Кримінально-правова характеристика злочинів з терористичною діяльністю», «Запобігання та протидія корупції»

 

Горбачова Ірина Михайлівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Напрямок наукових інтересів: покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, заходи безпеки та виправлення, компенсаційні та реституційних заходи, захист прав потерпілого кримінально-правовими засобами.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (Загальна та Особлива частини)», «Кваліфікація майнових злочинів», «Практика призначення покарання та інших заходів кримінально-правового характеру», «Теорія складу злочину».

 

Гуртовенко Олег Леонтійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Напрямок наукових інтересів: методологія наукового пізнання, філософія права, загальна теорія права, юридична герменевтика, кримінологія, віктимологія, кримінальне право.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (ч. Особлива)»

 

Вечерова Євгенія Миколаївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Напрямок наукових інтересів: нормативність кримінального права, методологія кримінального права, кримінально-правова компаративістика, що не каральне кримінально-правовий вплив на неповнолітніх.

Викладає дисципліни: «Кваліфікація злочинів проти громадського порядку та громадської безпеки»

 

Мирошниченко Наталя Михайлівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Напрямок наукових інтересів: кримінальна відповідальність і покарання неповнолітніх, проблемні питання про віковий осудності.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (ч. Загальна)»

 

Михайленко Дмитро Григорович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Напрямок наукових інтересів: конституційні основи кримінального права; правові проблеми антикорупційної політики України; протидія економічним злочинам засобами кримінального права.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (Особлива частина)», «Кваліфікація корупційних злочинів», «Правові проблеми корупції, тіньової економіки і боротьби з ними», «Протидія економічним злочинам», «Злочини у податковій сфері», «Кваліфікація комп'ютерних злочинів».

 

Ободовский Олександр Васильович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Напрямок наукових інтересів: проблеми Загальної частини кримінального права України.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право. Загальна частина», «Кримінальне право. Особлива частина», «Кримінальна відповідальність неповнолітніх», «Кримінальне право зарубіжних країн», «Сучасні проблеми Загальної частини кримінального права України», «Кримінально-правова характеристика злочинів з терористичною діяльністю», «Запобігання та протидія корупції».

 

Маломуж Алла Ігорівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Напрямок наукових інтересів: множинність злочинів.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (ч. Особлива)»

 

Оцяця Анастасія Сергіївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Напрямок наукових інтересів: принципи кримінального права

Викладає дисципліни: «Кримінальне право. Загальна частина», «Кримінальне право. Особлива частина», «Кримінальна відповідальність неповнолітніх», «Кримінальне право зарубіжних країн», «Сучасні проблеми Загальної частини кримінального права України», «Кримінально-правова характеристика злочинів з терористичною діяльністю», «Запобігання та протидія корупції»

 

Поліщук Олена Миколаївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Напрями наукових інтересів - кримінально-правова політика, порівняльне кримінальне право, міжнародне та європейське кримінальне законодавство

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (Загальна та Особлива частини)», «Кваліфікація корупційних злочинів», «International Criminal Justice», «Principles of Criminal Law»

 

Тавлуй Олена Вікторівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Напрямок наукових інтересів: кримінально-правова охорона інституту усиновлення та інших форм сімейного виховання.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право: ч. Загальна і ч. Особлива», «Практика призначення покарання та інших заходів кримінально-правового характеру", "Кримінальна відповідальність і форми її реалізації».

 

Хільченко Анастасія Сергіївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Напрямок наукових інтересів: призначення покарання та інших заходів кримінально-правового характеру; суддівський розсуд в кримінальному праві.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (ч. Загальна і ч. Особлива)», «Практика призначення покарання та інших заходів кримінально-правового характеру».

 

Дмитрук Михайло Михайлович - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Напрями наукових інтересів: кримінальний проступок і його ознаки, відповідальність за злочини проти громадської безпеки, громадського порядку та злочину в сфері IT-технологій.

Викладає дисципліни: «Відповідальність за злочини проти громадської безпеки та громадського порядку», «Кваліфікація злочинів у сфері IT-технологій»

 

Коломієць Юлія Юріївна – доцент, кандидат юридичних наук, доцент

Напрямок наукових інтересів: кримінально-правова ідеологія.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право: Особлива частина», с/к «Теорія складу злочину», с/к «Форми реалізації кримінальної відповідальності»

 

Степаненко Оксана Василівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Напрямок наукових інтересів: принципи кримінального права, кримінально-правова політика, кримінальну законотворчість.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (ч. Загальна і ч. Особлива)»

Організатор Всеукраїнських наукових читань з кримінальної юстиції пам'яті професора В.П. Колмакова.

 

Абакіна-Пілявська Людмила Миколаївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Напрямок наукових інтересів: інститут причетності до злочину в кримінальному праві України, злочини у сфері економіки, економічна злочинність.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (ч. Загальна і ч. Особлива)», «Кваліфікація злочинів у сфері економіки».

 

Бухтіярова Катерина Станіславівна асистент кафедри, кандидат юридичних наук

Напрямок наукових інтересів: кримінально-правова політика України; девіантність; злочин; покарання; заходи не карального впливу; духовна безпека.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (ч. Загальна і ч. Особлива)», «Запобігання та протидія корупції»

 

Берш Анастасія Яківна – асистент кафедри, кандидат юридичних наук

Напрямок наукових інтересів: примусові заходи медичного характеру.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (Загальна та Особлива частина)», «Кваліфікація злочинів у сфері економіки», «Кваліфікація злочинів проти громадського порядку та громадської безпеки», «Сучасні проблеми Загальної частини кримінального права».

 

Кузембаєв Олександр Сергійович – асистент кафедри, кандидат юридичних наук

Напрямок наукових інтересів: джерела кримінально-правового регулювання; джерела кримінального права; механізм кримінально-правового регулювання.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (Загальна та Особлива частини)», «Кримінальне право зарубіжних країн», «Кваліфікація злочинів проти громадського порядку та громадської безпеки», «Кваліфікація злочинів у сфері економіки», «Кримінально-правова охорона національної безпеки», «Сучасні проблеми Загальної частини кримінального права України».

 

Маломуж Сергій Ігорович – асистент кафедри, кандидат юридичних наук

Напрямок наукових інтересів: малозначність діяння в кримінальному праві.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (Загальна та Особлива частини)».

 

Іскендеров Федорсі Шошан огли – старший викладач

Напрямок наукових інтересів: індивідуалізація покарання в країнах Причорноморського басейну.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (Особлива частина)», «Практика призначення покарання та інших заходів кримінально-правового впливу», «Кримінальне право зарубіжних країн», «Кримінальна відповідальність неповнолітніх», «Проблеми сучасного кримінального права, форми реалізації кримінальної відповідальності».

 

Бойченко Віталій Петрович – асистент

Напрямок наукових інтересів: антропологія кримінального права

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (Особлива частина)», «Кримінальне право (Загальна частина)», «Проблеми сучасного кримінального права», «Кримінально-правова характеристика злочинів, пов'язаних з терористичною діяльністю», «Кваліфікація злочинів проти громадського порядку та громадської безпеки», «Кваліфікація злочинів у сфері економіки», «Практика призначення покарання та інших заходів кримінально-правового характеру».

 

Данильченко Інга Робертівна – асистент кафедри

Напрямок наукових інтересів: проблеми Особливої ​​частини кримінального права, насильство в сім'ї: кримінально-правова характеристика.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (Загальна та Особлива частини)».

 

Ігнатенко Максим Петрович – асистент кафедри

Напрямок наукових інтересів: кримінально-правові санкції злочинів з подвійною формою вини, інститут призначення покарання.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (Загальна та Особлива частини)».

 

Кедик Вероніка Петрівна – асистент кафедри

Напрямок наукових інтересів: проблеми Загальної частини кримінального права, принципи кримінального права.

Викладає дисципліни: «Кваліфікація злочинів у сфері економіки», «Кримінально правова характеристика злочинів з терористичною діяльністю», «Сучасні проблеми Загальної частини кримінального права», «Кримінальне право (Особлива частина)», «Кримінальне право зарубіжних країн», «Кримінально-правова охорона НБУ», «Положення Конвенції злочину», «Кримінальне право (Загальна частина)».

 

Кузьмін Едуард Едуардович – асистент кафедри

Напрямок наукових інтересів - міжнародне, закордонне і національне кримінальне право, відповідальність у міжнародному праві, право збройних конфліктів

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (Загальна та Особлива частини)», «Кримінальне право зарубіжних країн», «Положення Конвенції злочину». 

 
Бурлака Едуард Олегович – старший лаборант кафедри
 
Матвійчук Мар'яна Петрівна – лаборант кафедри
 
Павлова Олександра Сергіївна – лаборант кафедри
Персоналії кафедри