Публікації результатів наукових досліджень

Публікації результатів наукових досліджень

e-mail Друк

Національний університет «Одеська юридична академія» бере участь у виданні 14 збірників наукових видань з яких 8 входять до затвердженого ВАК переліку фахових наукових видань: «Актуальні проблеми держави і права», «Актуальні проблеми політики», «Юридичний вісник», «Наукові праці НУОЮА», «Митна справа», «Вісник Вищої ради юстиції», «Європейські студії і право» та «Одеський лінгвістичний вісник».

Крім того виходять у світ такі видання як «Часопис цивілістики», «Часопис адміністративістики», «Юридичний реферативний журнал», «Суспільство. Держава. Право», «Актуальні проблеми європейської інтеграції», Інформаційний бюлетень студентського наукового товариства «Молодь у юриспруденції»

Варто відзначити, що всі матеріали, які будуть опубліковані в зазначених збірниках наукових видань, можна знайти в електронному варіанті в даному розділі на сайті університету, також на сайті будуть представлені матеріали всіх наукових заходів, які активно проводить НУ ОЮА.

Главная