Історія бібліотеки

Історія бібліотеки

e-mail Друк

Наукова бібліотека Національного університету «Одеська юридична академія» успадкувала зібрання документів Першого державного показового Дитмістечка в м. Одесі, заснованого в 1920 році з метою соціального виховання та навчання дітей-сиріт, а також підготовки науково-педагогічних працівників факультетом інституту народної освіти. Поступово бібліотека отримала статус методичного центру Одеського обласного управління освіти.

Інтенсивного розвитку Наукова бібліотека досягла з 1997 року, коли ввійшла до складу Одеської державної юридичної академії. Зберігаючи та примножуючи університетські традиції, відчуваючи дефіцит необхідної навчальної та наукової літератури, керівництво доклало максимум зусиль та коштів, щоб створити фундаментальну наукову бібліотеку юридичного ВНЗ, в якій прагнуть працювати провідні вчені-юристи України.

Сьогодні багатогалузевий фонд наукової бібліотеки нараховує понад 700 000 примірників документів українською, російською, англійською та іншими мовами світу.

Широко представлені першоджерела з історії права, філософії, психології, соціології і інших галузей знань, праці вчених Національного університету «Одеська Юридична Академія» та інших ВНЗ України, матеріали та документи міжнародних зв’язків України. Успішно функціонує сектор юридичної літератури іноземними мовами, його фонд постійно поповнюється виданнями провідних класичних університетів світу, а також публікаціями міжнародних інституцій та організацій.

Бібліотека отримує понад 800 найменувань періодичних видань, найважливіші матеріали з яких представлені в електронному каталозі.

Книжкове зібрання Наукової бібліотеки постійно поповнюється дарунками читачів та меценатів – поціновувачів книг, як одеситів, так і закордонних друзів університету. Ми вдячні Європейській асоціації публічного права (Греція), програмі TEMPUS, провідним університетам Європи та США, видатним правникам сучасної України та закордону.

Прекрасну традицію – дарувати книги бібліотеці – продовжують вчені, студенти і працівники університету: Президент Університету, народний депутат України, академік С. В. Ківалов, проректори В. О. Туляков, М. Ф. Крикливий, професори Ю. М. Оборотов, Ю. Є. Полянський, Є. В. Додін, В. В. Дудченко, Н. М. Крестовська, К. М. Вітман, Ю. П. Аленін, Л. К. Царьова та ін. Наукова бібліотека глибоко вдячна за поповнення фонду рідкісними виданнями.

Гордістю колективу університету є Відділ рідкісних видань – Музей книги, який отримав приміщення, яке задовольняє всім вимогам до умов збереження та відповідної презентації цінних бібліотечних фондів. Понад 10 000 рідкісних документів та матеріалів поповнили його фонд. Серед них: Энциклопедическій словарь. Издатели: Ф.А. Брокгаузъ (Лейпцигъ) и И.А. Ефронъ (С.-Петербургъ).(1897р.); «Кобзарь» Т.Г.Шевченко. Иллюстрировалъ М.И. Микъшинъ. Съ малороссійскимъ и русскимъ текстомъ.(1896 р.);“Уложение царя Алексея Михайловича...” (1775 р.); «Указы Всепресвътлъйшія державнъйшія Великія Государыни императрицы Екатерины Алексъевны самодержицы Всероссійскія, состоявшієся съ 1 іюля 1766 по 1 число Генваря 1767 года. Напечатаны по Высочайшему ея императорскаго Величества Повелънію (1766 р.)»; Василій Масцюхъ. Церковное право супруже (1910 р.) та інш.; рукописні документи – купчі, юридичні акти, ділові листи; архів документів Першого державного показового Дитмістечка в Одесі 20-30 рр. ХХ ст. та ін.

Експозиція історії духовної культури відкривається видатними рукописними пам'ятниками ХVI-ХVII сторіччя. Національна святиня «Пересопницьке Євангеліє» (1556-1561 рр.), факсимільне видання якого виконане в 2008 році по благословінню Блаженнійшого Володимира, Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви, присвячене 1020-річчю хрещення Русі. «Новый завет» 1623 р. є однією з найдавніших пам'яток відділу рідкісних видань.

Справжньою перлиною цього унікального фонду є книги видавництва «СПАРК» з історії вітчизняної та світової юридичної думки.

Видання з історії Одеси та Півдня України прикрашають колекцію документів, як в історичному плані, так і в юридичному.

Автоматизація бібліотечних процесів Наукової бібліотеки НУ ОЮА ведеться з 2000 року. Локальна комп’ютерна мережа бібліотеки входить до складу комп’ютерної мережі Університету та нараховує 98 комп’ютерів. В Науково-інформаційному центрі бібліотеки встановлено 13 комп’ютерів, а кількість автоматизованих робочих місць для студентів у читальному залі складає 11 машин. На всіх комп’ютерах бібліотеки встановлено ліцензійне антивірусне програмне забезпечення ESET NOD32, що гарантує безпеку та збереження баз даних.

На сьогодні електронний каталог АБІС Unilib бібліотеки доступний не тільки в локальній мережі, але й за допомогою веб-інтерфейсу в мережі Інтернет за адресою http://lib.onua.edu.ua/new/index2.php. Він нараховує понад 637 368 описів, зокрема: аналітичні описи (статті) – 321 395; дисертації – 826; автореферати – 6 424; електронні видання – 3 393.

Загальна кількість повнотекстових документів в інституційному репозитарії університету eNUOLAIR (Режим доступу   http://dspace.onua.edu.ua/)становить понад 4 500 документів. У вересні 2015 року електронний архів-репозиторій отримав індивідуальний номер ISSN, що використовується для ідентифікації електронного періодичного видання.

У 2015 році було реалізовано можливість розміщення матеріалів репозиторію eNUOLAIR у Білефельдській науковій пошуковій системі (BASE   Bielefeld Academic Search Engine;www.base-search.net).

Зростає фонд електронної бібліотеки, в який увійшли, як створені бібліотекою, так придбані та подаровані документи:

• 740 оцифрованих текстів документів;

• Документи на електронних носіях (CD-ROM, DVD-ROM) – 528 одиниць з історії світової культури, економіки, політики та інші, які містять бібліографічну, повнотекстову та іншу інформацію.

В читальному залі функціонує комп'ютерна правова система «Ліга-Закон». Читачі бібліотеки мають можливість працювати як в електронному каталозі бібліотеки, так і в мережі Internet.

Науково-інформаційний центр надає користувачам можливість працювати в віртуальному читальному залі з багатьма світовими інформаційними базами, документами на електронних носіях, знайомитись з базою даних дисертацій та авторефератів НУ «ОЮА». Також у науково-інформаційному центрі науковці можуть отримати консультацію щодо провідних наукометричних баз та популяризації власних досліджень у міжнародному просторі.

Одним із напрямків наукової діяльності бібліотеки є підготовка та випуск наукових бібліографічних видань:

• колективна робота наукових працівників академії і працівників бібліотеки, яка здійснюється на основі електронного каталогу – перший в Україні «Юридичний реферативний журнал»;

• Серія біобібліографічних покажчиків «Вчені Одеської національної юридичної академії», підготовлені співробітниками бібліографічного відділу. Вийшли з друку 22 випуски, в яких відображено науковий та творчий шлях провідних вчених НУ «ОЮА».

Наукова бібліотека надає методичну і практичну допомогу навчальним центрам університету в різних містах України, бібліотекам шкіл та училищ.

Ми плідно співпрацюємо з Науковою бібліотекою ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, Науково-методичним бібліотечним центром Міністерства освіти і науки України, Науковою бібліотекою ОНУ ім. І. І. Мечникова – методичним центром бібліотек ВНЗ півдня України.

Постійна підтримка всіх починань бібліотеки керівництвом університету, Вченою радою, тісна взаємодія з навчальними підрозділами, а також професіоналізм колективу дозволили забезпечити високий розвиток і можливість зайняти гідне місце в єдиному науково-освітньому просторі, забезпечуючи інформаційну підтримку діяльності провідного юридичного вищого навчального закладу України.

 

Про нас Структура Наукова бібліотека Істория бібліотеки