Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції

e-mail Друк
Головна статті
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції
НОВЕЛИ ДОКАЗОВОГО ПРАВА ЗА КПК УКРАЇНИ 2012 РОКУ
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА ДОКАЗУВАННЯ, ПОНЯТТЯ ДОКАЗІВ ТА ЇХ ДЖЕРЕЛ
ДОПУСТИМІСТЬ ДОКАЗІВ ЗА КПК УКРАЇНИ 2012 РОКУ
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ СЛІДЧОГО СУДДІ ТА СУДУ У ДОКАЗУВАННІ
СУБ'ЄКТИ ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ ЗА КПК УКРАЇНИ 2012 РОКУ. РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКУ ТА ТЯГАРЯ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
ЗАСОБИ ЗБИРАННЯ ТА ПЕРЕВІРКИ ДОКАЗІВ ЗА КПК 2012 РОКУ
ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У ДОКАЗУВАННІ
ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДОКАЗУВАННІ
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОКАЗАНЬ У ДОКАЗУВАННІ
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У ДОКАЗУВАННІ
ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ В ОКРЕМИХ СТАДІЯХ ТА В ОСОБЛИВИХ ПОРЯДКАХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
Всі сторінки

Завантажити файл у форматі pdf

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

М А Т Е Р І А Л И
Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції

м. Одеса, 27 листопада 2013 року

ЗМІСТ

Передмова...................................3"Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні"