Матеріали інтернет-конференції з кримінального права

Матеріали інтернет-конференції з кримінального права

e-mail Друк
Головна статті
Матеріали інтернет-конференції з кримінального права
РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: НОВІ ЮРИСДИКЦІЙНІ ВИМІРИ
РОЗДІЛ 2. КРИМІНАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
РОЗДІЛ 3. ОКРЕМІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НАД ЗЛОЧИННІСТЮ
Сторінка 5
Всі сторінки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний університет «Одеська юридична академія»
Кафедра кримінального права

МАТЕРІАЛИ
Інтернет - конференції:
«Відповідальність за кримінальні правопорушення у сучасному вимірі»

присвяченої пам’яті
українського криміналіста, професора Л.В. Багрій-Шахматова

(27 грудня 2013 року, м. Одеса)

Завантажити файл у форматі .doc

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА ...............................................................4
ВСТУПНЕ СЛОВО .......................................................8«Відповідальність за кримінальні правопорушення у сучасному вимірі»