Джабурия Елена Александровна - аспирант, ассистент кафедры

Про регламентацію адвокатської діяльності у врегулюванні спору за участю судді / О.О. Джабурія // Актуальні проблеми судового права: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч..пам’яті проф.. Івана Єгоровича Марочкіна (Харків, 20 квіт.2017 р.) : у 2 т. / редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін. – Т.1 - Харків : Право, 2017. – 258 с. – С. 51-54.

Щодо удосконалення організації діяльності територіальних управлінь Державного бюро розслідувань// Державне бюро розслідувань: на шляху розбудови // Матеріали Міжнародної науково – практичної  конференції (16 червня 2018 року, м.Одеса) Національний університет «Одеська юридична академія». 2018 – О.: «Юридична література» ,.– С.63-67.

Актуальні питання щодо підвищення кваліфікації професійних суддів України / О.О.Джабурія //Грані права:XXI століття: матеріали Всеукр. Звітної наук.-практ. конф., (Одеса, 19 травня 2018 р.) : у 2 т. / редкол.: Г.О. Ульянова (голова) та ін. – Т.1 - Одеса: Видавничий дім «гельветика», 2018. –568 с. – С. 306-308.

Відповідальність адвоката у контексті реформування процесуального законодавства //Матеріали VII Міжнародної науково – практичної конференції / Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє ( м. Одеса , 10 листопада 2017 р.) відп. ред. Н.М. Бакаянова , Є.С. Хижняк . – Одеса :  Видавничий дім «Гельветика» , 2017.– С. 45-47.

Концепція адвоката-державного службовця та вимоги щодо несумісності / О. О. Джабурія // Актуальні проблеми адвокатури: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 14 грудня 2017 р.) / редкол.: Л. М. Москвич (голова) та ін.. – Т.1 – Х.: Вид-во «Юрайт», 2018. – 96 с. С. 23-25.