Відділ аспірантури та докторантури

Відділ аспірантури та докторантури

e-mail Друк

Контактна інформація:
м. Одеса, вул. Піонерська, 9

Тел.: (048) 719-87-82
+380997783689

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Д'ЯЧКОВА
Марія Олегівна
завідуюча відділом аспірантури та докторантури

Відділ аспірантури та докторантури працює в Національному університеті «Одеська юридична академія» з моменту його утворення. Він є основною формою планомірної підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації.

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ (PHD) - це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня спеціаліста (магістра).

Отримати ступінь доктора філософії можна за результатами навчання в аспірантурі та публічного захисту дисертації.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурістановить чотири роки. Аспірант має право захиститися достроково, за умови проходження всієї освітньо-наукової програми аспірантури.

Аспірантура Університету має ліцензію на проведення освітньої діяльності зі спеціальностей:
081 – ПРАВО; 293 – МІЖНАРОДНЕ ПРАВО;052 – ПОЛІТОЛОГІЯ; 033 – ФІЛОСОФІЯ

Спеціальність 081 – «ПРАВО» має чотири спеціалізації: «Фундаментальна юриспруденція», «Публічне право», «Приватне право та підприємництво» та «Кримінальна юстиція».

Підготовка осіб в аспірантурі здійснюється: за рахунок коштів державного бюджету; за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб на умовах контракту.

Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до Правил прийому Університету (розміщені на сайті НУ ОЮА).

Правила прийому до аспірантури
Правила прийому до докторантури

Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури складаються з освітньої та наукової складових.

Освітня складова включає чотири складові:
- здобуття глибинних знань із обраної спеціальності;
- оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями;
- набуття універсальних навичок дослідника та педагогічної майстерності;
- здобуття мовних компетентностей на рівні С1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Наукова складова передбачає проведення власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації.

 

Наукова діяльність Відділ аспірантури і докторантури