Кафедра кримінального права

Кафедра кримінального права

e-mail Друк

Графік явочних днів викладачів кафедри
Понеділок: 15.00-17.00
П’ятниця: 14.00-16.00

Календарний план роботи кафедри
Понеділок – п’ятниця с 08.30 до 18.00
Субота – с 08.30 до 14.00

тел. 048 719 88 09

СТРЕЛЬЦОВ
Євген Львович
завідувач кафедрою

вчений секретар Південного регіонального центру
Національної академії Правових наук України
доктор юридичних наук, доктор теології, професор
член-кореспондент Національної академії Правових наук України
Заслужений діяч науки і техніки України

 

Після перетворення юридичного інституту Одеського державного університету в Одеську державну юридичну академію, на базі кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології, було утворено дві кафедри: кафедра кримінального права (зав. кафедри професор Л.В. Багрій-Шахматов, з 2000 року – д.ю.н., професор В.О. Туляков) і кафедра кримінології, кримінально-виконавчого права (зав. кафедри професор В.М. Дрьомін). За ці роки кафедра кримінального права поповнилася новими викладачами, більшість з яких захистили кандидатські дисертації. Під керівництвом професора В.О. Тулякова захистилися: 21 кандидат юридичних наук, та 3 доктора юридичних наук. Під керівництвом професора Н.А. Мирошниченко захистилося 10 кандидатів юридичних наук.

В даний час на кафедрі кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія» працюють: д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрНУ, Заслужений діяч науки і техніки Туляков В.О., в.о. завідувача кафедри, к.ю.н., доцент, професор кафедри, Заслужений юрист України Мирошниченко Н.А., д.ю.н., професор Полянський Є.Ю., к.ю.н., доц. Підгородинський В.М., к.ю.н., доц. Федоров В.М., к.ю.н., доц. Хімченко С.А., к.ю.н., доц. Чугуніков І.І., к.ю.н., доц. Балобанова Д.О., к.ю.н., доц. Коломієць Ю.Ю., к.ю.н., доц. Березовська Н.Л., к.ю.н., доц. Горбачова І.М., к.ю.н., доц. Михайленко Д.Г., к.ю.н., доц. Мирошниченко Н.М., к.ю.н., доц. Гуртовенко О.Л., к.ю.н., доц. Дмитрук М.М., к.ю.н., доц. Вечерова Є.М., к.ю.н., доц. Колодін Д.О., к.ю.н., доц. Хильченко А.С., к.ю.н., доц. Поліщук О.М. к.ю.н., доц. Оцяця А.С., к.ю.н., доц. Тавлуй О.В., к.ю.н., доцент Ободовський О.В., старший викладач Іскендеров Ф.Ш., асистент Данільченко І.Р., асистент Кузембаєв О.С., асистент Ігнатенко М.П., асистент Бойченко В.П., асистент Бухтіярова К.С., асистент Берш А.Я., асистент Степаненко О.В., асистент Тімофєєва Л.Ю.

На кафедрі кримінального права викладаються такі дисципліни та спецкурси:

 • «Кримінальне право України ( частина Загальна та частина Особлива)»;
 • «Кримінальна політика України»;
 • «Проблеми кваліфікації злочинів у сфері економіки»
 • «Кримінально-правова кваліфікація корупційних правопорушень»;
 • «Сучасні теорії кримінального права»;
 • «Практика призначення покарання та інших заходів кримінально-правового характеру»;
 • «Кримінальна відповідальність і форми її реалізації»;
 • «Теорія складу злочину»;
 • «Кримінально-правова кваліфікація»;
 • «Вчення про злочин і склад злочину»;
 • «Парадигми кримінального права»;
 • «Правові проблеми антикорупційної політики України»
 • «Кваліфікація злочинів проти особистості»
 • «Проблеми кваліфікації злочинів проти громадського порядку та громадської безпеки»