Історія кафедри

Історія кафедри

e-mail Друк

 

Історія кафедри конституційного права своїми коріннями сягає у ХІХ століття і безпосередньо пов’язана з історію становлення та розвитку Одеської юридичної школи. За часи свого існування кафедра зазнавала суттєвих перетворень, при збереженні та успішному розвитку найкращих наукових традицій, започаткованих ще у 1847 році при створенні кафедри державного права камерального відділення Рішельєвського ліцею. З відкриттям Імператорського Новоросійського університету створюється (у 1865 р.) спеціалізована кафедра державного права, яка включала порівняльне державознавство.

Першим завідуючим кафедрою державного права був відомий історик професор Ф. І. Леонтович, який викладав державне право до заміщення в 1869 році посади ректора університету і продовжував читати цього курсу з перервами протягом 1874/75 – 1884/85 навчальних років.

У 1952 році у складі відновленого (у 1947 р.) юридичного факультету Одеського державного університету була утворена кафедра державного та адміністративного права, яка функціонувала до 1954 року та була відтворена у 1966 році (перерва пов’язана з закриттям у 1954 році юридичного факультету Одеського держуніверситету та відкриттям його стаціонару у 1966 р.).

Завідувачем кафедри на початку цього етапу був декан юридичного факультету доцент Ф.Г. Ліханов - державознавець, у центрі наукових інтересів якого були проблеми державного будівництва і організації органів Радянської влади до першої Радянської Конституції.

З1960 року починає функціонувати кафедра державно-правових дисциплін (завідувач кафедри - доцент І. О. Греков) і в 1966 році відкривається кафедра державного і адміністративного права, на посаду її завідувача обирається професор І. М. Пахомов – адміністративіст, який присвятив свої праці у період роботи на факультеті (1966-1972) проблемі радянської державної служби.

У 1972-1979 роках кафедрою завідував професор Л.М. Стрельцов, який досліджував правове положення союзних республік на матеріалах Української РСР і пов'язані з цим питання державного і національного суверенітету в Радянській державі.

З 1993 по 1997 роки кафедра, не втрачаючи своєї багатопредметності, іменувалася кафедрою державного та міжнародного права.

З утворення у 1997 році Одеської державної юридичної академії (та з набуттям у 2000 р. академією статусу національної), кафедра була перейменована на кафедру конституційного права. Відповідно були передані на інші кафедри академії адміністратівно-, фінансово- і міжнародно-правові навчальні дисципліни.

Сучасний етап розвитку кафедри починається з перетворення академії у 2010 році в Національний університет «Одеська юридична академія». Організаційні зміни, зміцнення кадрового складу кафедри надали можливість зберегти і успішно розвинути давні традиції кафедри і, одночасно, почати нові напрями роботи у всіх сферах діяльності колективу.

У 1979-2011 роках завідувачем кафедрою був професор М.П. Орзіх – видатний український вчений конституціоналіст, Академік Академії правових наук України(1992), Української академії політичних наук (1994), Української муніципальної академії (2000), доктор юридичних наук (1979), професор (1990), заслужений діяч науки і техніки України, почесний професор Національного університету «Одеська юридична академія», фахівець із загальної теорії права і політології, державного (конституційного) права, державного будівництва і управління.

У 2011-2016 роках завідувачем кафедрою була професор А.Р. Крусян – доктор юридичних наук (2010), професор (2012), автор понад 100 наукових праць, нагороджена знаком «Відмінник освіти України», бере участь у діяльності Конституційної Комісії (відповідно до Указу Президента України від 31 березня 2015 року №190/2015), член спеціалізованої Вченої Ради Д 41.086.01 НУ «ОЮА». Протягом знаходження на посаді була членом Вченої ради НУ «ОЮА», членом Навчально-методичної ради НУ «ОЮА» та спеціалізованої Вченої Ради СРД 41.086.05 НУ «ОЮА».

З вересня 2016 р. обов’язки завідувача кафедрою виконує професор М.В. Афанасьєва - професор (2015), автор понад 60 наукових праць.

Історія кафедри