Розова
e-mail Друк

Розова Тамара Вікторівна - доктор філософських наук, професор

Засновник і завідувач (з 2004 до 2014 року) першої в Україні кафедри філософської антропології, доктор філософських наук (1997 г.), Професор (2002 р.), Академік Академії наук Вищої школи України.

Освіта: фортепіанний факультет Одеського державного музичного училища (1978), історичний факультет (1984), аспірантура (1988) Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, докторантура (1996) Інституту філософії Національної академії наук України. Професійна діяльність: асистент, старший викладач, доцент кафедри філософії Одеської національної академії будівництва і архітектури (1988 - 1998), професор, завідувач кафедри філософії Національного університету «Одеська юридична академія» (1998 - 2003), головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України (2003 - 2005), державний експерт Національного інституту проблем міжнародної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України.

Коло професійних інтересів: наукова і аналітична робота з проблем соціальної філософії; філософії, антропології права та політики; філософської і культурної антропології. У 2006 - 2010 роках член експертної ради ВАК України. У 2010 - 2011 рр. Голова спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій за спеціальністю 26.00.01 - теорія та історія культури. За роки наукової роботи видано понад 100 наукових і науково-методичних праць (з них - 10 монографій, 5 підручників, 21 навчальних посібників). Серед них як одноосібні, так і колективні монографії: «Утопія і сучасність», «Утопія як соціокультурний феномен», «Український соціум», «Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки 2004», «Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки 2005», «Специфіка становлення громадянського суспільства в Україні», «Громадянське суспільство: історія та сучасність», «Концептуальні засади суспільного розвитку: управлінський вимір»; підручники і посібники з курсів «Філософія», «Історія української культури», «Філософія і антропологія права», «Філософська антропологія», «Антропологія мистецтва», «Порівняльна антропологія», «Антична філософія», «Філософія середньовіччя», «Філософія відродження», «Філософія Нового часу», «Філософія Просвітництва», «Німецька класична філософія» і ін.

Протягом 30 років під керівництвом академіка Т.В.Розовоі створена і функціонує наукова школа, захищено біля 20 дисертаційних досліджень. Подяки та нагороди: Відмінник освіти України (2002 рік), Грамота Верховної Ради України. За заслуги перед українським народом (2010р.), Медаль «За наукові досягнення» (2012 р) та ін.