Шамша
e-mail Друк

Шамша Ігор Володимирович - кандидат філософських наук, доцент кафедри

Вищу освіту здобув в Інституті соціальних наук при Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова (спеціальність «політологія»), який закінчив у 1997 році, отримавши кваліфікацію «політолог, викладач соціально-політичних дисциплін».

Після закінчення університету І.В. Шамша зайнявся викладацькою діяльністю в Одеському фінансово-економічному коледжі, який сьогодні є Одеським інститутом фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі. У ньому з 1997 по 2004 роки викладав філософію, логіку, соціологію, педагогіку і психологію, конфліктологію.

Песональних сайт http://igorshamsha.ucoz.net/

У 1997 році вступив до аспірантури Одеського державного морського університету на кафедру філософії по спеціальності 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії, яку змушений був залишити в 1999 році за сімейними обставинами.

У 2002 році вступив до аспірантури Одеської національної юридичної академії на кафедру філософії по спеціальності 09.00.01 - онтологія, гносеологія, феноменологія. З 2004 року працює асистентом кафедри філософії ОНЮА. Веде засідання студентського дискусійного клубу «Логос».

13 жовтня 2009 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук в Національному педагогічному університеті ім.М.П.Драгоманова за спеціальністю 09.00.05 - історія філософії на тему: «Ставлення« буття і його інше »як системоутворюючі підстава філософії».

1 листопада 2010 року за цільовим призначенням МОН України вступив до докторантури при кафедрі філософії Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю 09.00.04 - філософська антропологія і філософія культури, яку успішно закінчив з наданням тексту дисертації на тему «Онтологія часу як синтез вихідної суперечливості буття». На даний момент І.В. Шамша готує текст докторської дисертації до захисту.

Область наукових інтересів: загальна філософія, історія філософії, онтологія, етика, професійна етика юриста, філософська антропологія.

В даний час читає лекції з курсів «Філософія», «Професійна етика юриста», «Етика і етикет», «Етика юриста», «Соціальна антропологія», «Історія філософії», «Філософія політики», «Судова етика», «Методологія системного дослідження і наукових досягнень»