харитонов
e-mail Друк

Харитонов Євген Олегович - завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Національної академії правових наук України

Навчався на юридичному факультеті Одеського державного університету ім. І.І. Мечнікова (1967-1974). З 1974р. працював асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри цивільного права та процесу Юридичного факультету. Після реорганізації Юридичного факультету в Юридичний інститут був доцентом, потім – докторантом і знову доцентом, з 1996 р. – завідувач цивільного права та процесу.

З грудня 1996р. після створення на базі Юридичного інституту Одеської державної юридичної академії, працює завідувачем кафедри цивільного права цієї академії.

У квітні 1981р. захистив дисертацію на здобуття ступеня  кандидата юридичних наук на тему  «Зобов’язання, які виникають в результаті ведення справ без доручення, радянському цивільному праві». Вчене звання доцента присвоєно 24 квітня 1983р. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Рецепція римського приватного права (теоретичні та історико-правові аспекти)» захистив у 1997 р. Вчене звання професора присвоєно 24 квітня 1997р.

У 1996 р. вибраний академіком Української академії наук національного прогресу (зараз – Українська академія наук). 2003 р. – Заслужений діяч науки і техніки. 2011 р. – член-кореспондент Академії Правових наук України. 2014 р. – член Науково-консультативної ради при Верховному суді України.

Викладає: Цивільне та сімейне право, Основи римського приватного права.