Підготовче відділення – доброзичливий помічник вступника!

Підготовче відділення – доброзичливий помічник вступника!

E-mail Печать

2016 08 18У сучасній системі освіти і науки України юридична наука набуває все більшої популярності. Її розвиток є дійсно важливим при розбудові демократичної держави. Перш за все, це виявляється у нагальності утвердження принципу верховенства права та законності в Україні. Найважливішим рухомим важелем у цьому процесі є вищі навчальні заклади, що готують спеціалістів високого рівня в галузі права, які сприятимуть становленню європейської держави. Національний університет «Одеська юридична академія»  завжди використовує передові напрямки у навчальному процесі. Протягом 1998 – 2016 років, продовжуючи і розвиваючи традиції, що складалися останніми десятиліттями, в НУ «ОЮА» проводиться різноманітна діяльність, спрямована на поліпшення кількісного та якісного складу потенційних вступників університету.

Ця діяльність організовується і здійснюється різними підрозділами закладу. Так, з моменту створення НУ «ОЮА»  у його складі функціонує підготовче відділення, яке здійснює підготовку вступників університету, юридичного коледжу та студентів університету.

Подробнее: http://slovo.odessa.ua/news/13809-pdgotovche-vddlennya-dobrozichliviy-pomchnik-vstupnika.html#ixzz4Hhq6jyiT

ЗМІ про НУ «ОЮА» Підготовче відділення – доброзичливий помічник вступника!