Історія кафедри

Історія кафедри

e-mail Друк

Кафедра морського та митного права була створена в 1996 році в Юридичному інституті Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова.

Ініціатором створення кафедри та її першим завідувачем став нинішній президент НУ «ОЮА» доктор юридичних наук, академік НАПрНУ С.В. Ківалов. Створення кафедри було обумовлено необхідністю підвищення якості підготовки фахівців у сфері міжнародної торгівлі та морського транспорту, митної справи. Особливе значення надавала й специфіка Одеського регіону і міста Одеси, як морської столиці України, традиційного центру торгівлі та мореплавства. Кафедра морського та митного права стала першим в Україні науковим підрозділом такого спрямування, а академік С.В. Ківалов по праву вважається засновником української школи митного права.

З грудня 1997 по серпень 2013 року кафедру очолював відомий український адміністративіст, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Є.В. Додін. Сьогодні кафедра затвердилася в якості одного з провідних наукових центрів з проблематики митного та морського права. Були налагоджені наукові зв'язки як в Україні, так і за кордоном.

З вересня 2013 року кафедру морського та митного права очолює доктор юридичних наук, професор Б.А. Кормич.

Основними завданнями кафедри є:

- формування у студентів системи теоретичних знань і набуття практичних навичок з правового забезпечення морської, морегосподарської, інформаційної діяльності, державної митної справи, роботи транспортного комплексу з урахуванням міжнародних та європейських стандартів, а також пріоритетів реформування українського законодавства і правозастосовної практики, визначених Угодою про асоціацію України і ЄС 2014 року;

- підготовка висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів;

- участь в науково-дослідній роботі університету.

З метою науково-методичного забезпечення навчального процесу з дисциплін кафедри викладацький склад постійно працює над підготовкою та виданням навчальної, навчально-методичної та наукової літератури.

У 2000 р на кафедрі вийшов перший в Україні підручник «Митна політика України» (С.В. Ківалов, Б.А. Кормич), з 1999 по 2015 рр. видавався науковий журнал «Митна справа», а з 2016 – міжнародний науковий журнал «Lex Portus».

На кафедрі підготовлено та видано підручники та навчальні посібники для студентів юридичних вузів, які отримали відповідні грифи Міністерства освіти і науки України, щорічно оновлюється, з урахуванням змін у чинному законодавстві України, бібліотека навчально-методичної літератури для студентів. На кафедрі засновано видання серії «Енциклопедія морського права», обробляються nfперевидаються пам'ятники правової науки XIX – ХХ століть.

Кафедра здійснює підготовку аспірантів і докторантів за спеціальністю 081 «Право» (спеціалізація «Публічне право»).

На базі кафедри діє редакція міжнародного наукового журналу «Lex Portus». Голова Редакційної ради – доктор юридичних наук, академік Національної академії правових наук України, президент Національного університету «Одеська юридична академія», народний депутат України С.В. Ківалов.

У структурі кафедри діє навчальна лабораторія з проблем морського та митного права, яку очолює к.ю.н., с.н.с., доцент Т.В. Аверочкіна.

На кафедрі діють наукові студентські гуртки з морського та митного права (керівники к.ю.н., с.н.с., доцент Т.В. Аверочкіна, к.ю.н., доцент Л.І Пашковська та к.ю.н., доцент І.В. Міщенко).

Історія кафедри