федотов
e-mail Друк

Федотов Олексій Павлович - доцент кафедри, доктор юридичних наук, доцент

1.  Федотов О.П. Кінологія в митній службі та її роль в боротьбі з контрабандою наркотиків / О.П. Федотов // Митна справа. – № 6. – 2001. С.85-86.
2.    Федотов О.П. Організація взаємовідносини   між   органами та підрозділами Державної митної служби України та Міністерства внутрішніх справ України в боротьбі зі злочинністю / О.П. Федотов // Митна справа. – № 6. – 2002. С.67-74.

3.    Федотов О.П. Доцільність надання права на проведення оперативно- розшукової діяльності митним органам України / О.П. Федотов // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. – Одеса. – № 18. – 2003. С.525-529.
4.    Федотов О.П. Організаційно-правові засади протидії митних органів України контрабанді наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів / О.П. Федотов // Науковий вісник Юридичної академії МВС. Спеціальний випуск присвячений Актуальним проблемам протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин у сучасних умовах. – № 2. – 2004. С.143-151.
5.    Федотов О.П. Взаємодія державної митної та державної податкової служб України при проведенні контролю за експортними операціями / О.П. Федотов // Митна справа. – №1. – 2005. С.11-21.
6.    Федотов О.П. Організаційно-правові засади перепуску відвідувачів до адміністративного будинку митниці / О.П. Федотов // Митна справа. – № 2. – 2005. С.33-39.
7.    Федотов О.П. Загальні аспекти організації режимно-секретної роботи в митних органах України / О.П. Федотов // Митна справа – № 3. – 2005. С.24-31.
8.    Федотов О.П. Організаційно-правова діяльність підрозділів оперативного реагування митної варти на водному просторі / О.П. Федотов // Митна справа. – № 4. – 2005. С. 19-24.
9.    Федотов О.П. Переміщення товарів під «негласним контролем» як захід запобігання контрабанді: організаційно – правове визначення / О.П. Федотов // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – № 3. – 2005. С.179-184.
10.    Федотов О.П. Перемещение через границу тел умерших: организационно-правовые аспекты / О.П. Федотов // Митна справа. – № 5. – 2005. С.29-44.
11.    Федотов О.П. Переміщення через державний кордон України домашніх тварин: організаційно-правові аспекти / О.П. Федотов // Митна справа. – № 6. – 2005. С.23-26.
12.    Федотов О.П. Організаційно-правова діяльність відділів технічних засобів митного контролю і зв’язку, митних органів України / О.П. Федотов // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – № 4 ч. 2 – 2005. С.58-65.
13.    Федотов О.П. Перевірка фінансово-господарської діяльності суб’єктів ЗЕД з боку митних органів України: організаційно – правові аспекти / О.П. Федотов // Митна справа. – № 3. – 2006. С.12-26.
14.    Федотов О.П., Додін Є.В. Сучасна система та структура митних органів України: навчальний посібник / Є.В. Додін, О.П. Федотов // Спеціальний випуск журналу «Митна справа» – Львів: Митна газета, 2008. – 168с.
15.    Федотов О.П. Організаційно-правовий порядок використання посадовим складом митних органів України радіоелектронних засобів зв’язку / О.П. Федотов // Актуальні проблеми держави і права. – № 57 – 2010. С.381-384.
16.    Федотов О.П., Зотенко О.О. Засоби ідентифікації товарів, що переміщуються митною територією України у вантажних відділеннях автомобільного транспорту та документів, які супроводжують ці товари: нормативно-правова регламентація / О.П. Федотов О.О. Зотенко // Митна справа. – № 5. – 2011. С.69-74.
17.    Федотов О.П. Розробка та погодження технологічних схем пропуску та здійснення митного контролю на державному кордоні України: невизначена проблема  / О.П. Федотов // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. В.М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література. – № 57. – 2011. С.381-385.
18.    Федотов О.П. Питання експлуатації вогнепальної зброї посадовими особами митної служби України / О.П. Федотов // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матеріали Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф.. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс – 2012. С.497-499.
19.    Федотов О.П. Адміністративно-правова реорганізація митних органів в органи доходів і зборів / О.П. Федотов // Митна справа. – № 5. – 2013. С.61-67.
20.    Федотов О.П. Визначення правового статусу митниці в адміністративній системі територіальних органів Міністерства доходів і зборів України / О.П. Федотов // Митна справа. – № 6. – 2013. С.93-102.
21.    Федотов О.П. Митний пост: адміністративно-правовий аналіз діяльності з виконання завдань, що покладенні на органи доходів і зборів  / О.П. Федотов // Митна справа. – № 1. – 2014. С.31-42.
22.    Федотов О.П. Правове визначення та розмежування таких понять як оптимізація та модернізація митниці у організаційно-штатній структурної складової системи органів доходів і зборів / О.П. Федотов // Юридичний вісник. – № 1. – 2014. С.155-160.
23.    Федотов О.П. Правові питання сьогоденного функціонування органів Міністерства доходів і зборів при утворенні новітнього державного центрального митного відомства України / О.П. Федотов // Митна справа. – № 3. – 2014. С.47-53.
24.    Федотов О.П. Державна фіскальна служба: правові підстави утворення / О.П. Федотов // Юридичний вісник. – № 3. – 2014. С.292-297.  
25.    Федотов О.П. Концепція реалізації державної митної справи / О.П. Федотов // Митна справа. – № 4 – 2014. С.42-48.
26.    Федотов О.П. Державна митна справа в контексті проекту Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом / О.П. Федотов // «Особливості розвитку законодавства України»: Міжнародна науково-практична конференція, м. Донецьк, 15-16 листопада 2013 року. – Д.: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2013. С.89-91.
27.    Федотов О.П. Деякі питання діяльності митниць в системі територіальних органів Міндоходів на місцях / О.П. Федотов // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 29 листопада 2013 року. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України. – 2013. С.216-218.    
28.    Федотов О.П. Деякі питання подальшої оптимізації митниці в структурі територіальних органів Міндоходів України / О.П. Федотов // Духовні засади сучасного правогенезису: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «ІХ Прибузькі юридичні читання», 29-30 листопада 2013 року. / Відп. ред. д-р юрид. наук, доц. О.В. Казаченко. –  Миколаїв: Іліон, 2013. С.203-204.
29.    Федотов О.П. Оптимізація та модернізація митниці Мндоходів: визначення та розмежування понять / О.П. Федотов // Актуальні проблеми світової і національної економіки: міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа [Текст]: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених 26 березня 2014 року, м. Дніпропетровськ (Академія митної служби України). С.273-275.
30.    Федотов О.П. Правові питання сьогоденного функціонування Міністерства доходів і зборів при утворенні новітнього державного центрального митного відомства України / О.П. Федотов // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова, м. Одеса (16-17 травня 2014 р., м. Одеса): у 2 т. Т. 2 / відп. ред. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2014. С.348-350.
31.    Федотов О.П. Нова концепція податкової реформи України / О.П. Федотов // Митна справа. – № 5. – 2014. С.7-12
32.    Федотов О.П. Адміністративно-правова концепція організації діяльності митниці ДФС України: сполучення, зв’язок, взаємодія / О.П. Федотов // Адміністративне право і процес. – № 1. – 2015. С.221-233.
33.    Федотов О.П. Деякі питання правового регулювання утворення та припинення митниць як територіальних органів Державної фіскальної служби України / О.П. Федотов // Митна справа. – № 2. – 2015. С.35-48.
34.    Федотов О.П. Концепція організаційної системи Державної фіскальної служби України у площині її окремого структурного елементу – митниці / О.П. Федотов // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – № 1. – 2015. С.132-137.
35.    Федотов О.П. Концепція реалізації державної митної справи у концептуальних документах / О.П. Федотов // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». – Т. XIV. – 2015. С.323-331.
36.    Федотов О.П., Герман О.О. Деякі питання справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон України / О.П. Федотов, О.О. Герман // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – № 1. – 2015. С.122-129.
37.    Федотов О.П. Концепція здійснення державної митної справи в площині організації митного оформлення за принципом «єдиного вікна» // О.П. Федотов / Митна справа. – № 3. – 2015. С.28-44.
38.    Федотов О.П. Концепція реалізації державної політики у сфері державної митної справи підрозділами та органами митного спрямування Державної фіскальної служби України // О.П. Федотов / Юридична наука. – № 7. – 2015. С.52-63.
39.    Федотов О. П. Концепція здійснення посередницької діяльності у сфері державної митної справи / О. П. Федотов // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра. – 2014. Т. 15. С.285-298.
40.    Федотов О.П., Авдєєв О. Р. Суб’єктний склад контрольованої поставки наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів / О.П. Федотов, О. Р. Авдєєв // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція». Науковий збірник. – № 15 том 1 – 2015. С.77-80.
41.    Федотов О.П. Сполучення, зв’язок, взаємодія в організації діяльності митниць ДФС України / О.П. Федотов // Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні та національні правові виміри забезпечення стабільності», м. Львів, 25-26 квітня 2014 р. С.79-81.
42.    Федотов О.П. Щодо формування системи митниць ДФС України / О.П. Федотов // Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення», м. Дніпропетровськ, 3-4 квітня 2015 року. С.174-176.
43.    Федотов О.П. Щодо справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон України за проїзд автомобільними дорогами вантажного транспортного засобу перевізника-нерезидента / О.П. Федотов // Міжнародна наукова конференція «Юридична наука та практика у третьому тисячолітті», м. Кошице, Словаччина, 27-28 лютого 2015 р. С.144-147.
44.    Федотов О.П. Деякі питання концепції організаційної системи Державної фіскальної служби України / О.П. Федотов // Всеукраїнська науково-практична конференція «Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку», м. Херсон, 13-14 лютого 2015 р. С.114-116.
45.    Федотов О.П. Концепция реализации государственного таможенного дела: индикаторы результата и индикаторы успеха / О.П. Федотов // Міжнародна науково-практична конференція «Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні», м. Ужгород, 27-28 лютого 2015 р. С.135-138.
46.    Федотов О.П. Щодо економії бюджетних коштів митницями ДФС / О.П. Федотов // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015 р., м. Одеса). С.475-477.
47.    Федотов О.П. Ротація в територіальних органах митного спрямування Державної фіскальної служби України / О.П. Федотов // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні», м. Львів, 14-15 серпня 2015 р. С.83-86.
48. Федотов О.П. Єдине вікно – локальне рішення / О.П. Федотов // Молодий вчений. – 2016. – № 2 (29). – 264 с. – С. 217–220.
49. Федотов О.П. Оновлена концепція контролю правильності визначення митної вартості товарів, які ввозяться (імпортуються) на митну територію України [Електронний ресурс] /О.П.Федотов // Теорія і практика правознавства : електронне видання. – 2016. – Вип.1(9). – Режим доступу :http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/64247/5971550. Федотов О.П. Орієнтування як підстава для здійснення митного огляду / О.П. Федотов // Проблеми законності. – 2016. – Вип. 132. – 223 с. – С. 124–134.
51.    Fedotov Oleksii. Legal considerations and uncertainties at appointment of a candidate (person) to fill a position of the head of the territorial customs body of the State fiscal service of Ukraine (SFS customs house) / Oleksii Fedotov // «Evropský politický a právní diskurz», 2016. – Svazek 3, 2. Vydání. – 339 str. – Str. 298–304.
52. Федотов О.П. Взаємодія та координація діяльності територіальних органів митного спрямування Державної фіскальної служби України з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування / О.П. Федотов // Проблеми законності. – 2016. – Вип. 133. – 282 с. – С. 98–110.
53. Федотов О.П. Алгоритмічна структура органів та підрозділів митного спрямування, які знаходяться у сфері управління ДФС України / О.П. Федотов // Право України. – 2016. – № 6. – 204 с. – С. 180–188.
54. Федотов О.П. Концепція запровадження «вільної практики» як засобу спрощення митних формальностей / О.П. Федотов // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. «Юридичні науки». – Вип. 3. – Т. 2 – 2016. – 175 с. – С. 23–31.
55. Федотов О.П. До питання щодо електронного розподілу митних декларацій / О.П. Федотов // LexPortus. – 2016. – № 2. – С. 101-113.
56. Федотов О.П. Адміністративно-правова концепція здійснення державної митної справи: теорія та практика: дис. ... д-ра. юрид. наук : 12.00.07 / Федотов Олексій Павлович. – Одеса, 2016. – 457 с.