бондарь
E-mail Печать

Бондарь Александр Николаевич - доцент кафедры, кандидат исторических наук, доцент

1. Національна політика СРСР та міжнаціональні відносини у військах УВО 1922-1925 рр. спеціальність 07.00.01 історія України 1995р.

2. Проекти конституції УНР часів директорії - як відображення політичної нестабільності суспільства // Правове життя сучасної України. - 2012. - С. 189-191

3. Можливість застосування збройних сил України у внутрішньополітичних конфліктах / О.М. Бондар // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія, Філософія, Політологія: зб. наук. праць. - Одеса: Фенікс, 2014. - – депоновані рукописи.

4. Деякі конфліктологічні аспекти дії російської влади на Північному Кавказі / О.М. Бондар // Актуальні проблеми політики. – Одеса. – 2013. –Вип. 48. – С.194-199.

5. Забезпечення безпеки громадян за межами держави в умовах політичної нестабільності та терористичних дій / О.М. Бондар // Актуальні проблеми політики. – Одеса. Вип 49. – 2013. –С. 69-77.

6. Деякі політичні наслідки «Арабської весни» / О.М. Бондар // Правове життя сучасної України: матер. Міжнародної научно-практичної конференції Т1. / відп. За випуск д.ю.н., професор В.М. Дрьомін Нац. Університет «ОЮА». – Одеса: Фенікс; 2013. 794 с. – С. 218 -221.

7. Можливість застосування Збройних Сил України у внутрішньополітичних конфліктах // Політична наука. Контури міждисциплінарного перетину: IV Конвент МАСПН (Україна): (м. Одеса, 20-21 березня 2014 р.) / за загальною ред. д.ю.н., професора В.М. Дрьоміна. - Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2014. - С. 155-156