каретная
E-mail Печать

Каретная Ольга Александровна - доцент кафедры, кандидат политических наук, доцент

1. Каретна О.О. Сучасні підходи до визначення поняття «молодь» / О.О.Каретна // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць – Одеса, 2009. – Вип. 37. - С. 287-291.

2. Каретна О.О. Специфіка та основні характеристики молоді в сучасному суспільстві / О.О. Каретна // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. – Одеса, 2011 – Вип. 43. – с.187-192.

3. Каретна О.О.Роль молоді в процесі соціально-економічної трансформації України / О.О. Каретна // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. – Одеса, 2012 – Вип. 44. – С. 254-265.

4. Каретна О.О. Роль суспільних молодіжних об’єднань у формуванні і реалізації державної молодіжної політики в Україні / О.О. Каретна // Актуальні проблеми європейської інтеграції: Зб. наук. праць – Одеса, 2011. - Вип. 7. - С. 101-107.

5. Каретна О.О. Молодь як специфічна соціальна група / О.О. Каретна // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу ОНЮА, 20-21 травня 2011р. – Одеса, НУ «ОЮА», 2011. - С. 226-228.

6. Соціально-економічний вимір участі молоді в Україні // Актуальні проблеми політики. – Одеса. Вип 51. – 2014. –С. 273-283.

7. Проблемы взаимоотношения молодежи и старшего поколения/ О А. Каретная // Правове життя сучасної України : матер. Міжнародної наук.-практ. конф. (16-17 травня 2014 р.). Т.2 / відп. За випуск д.ю.н. проф.. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т "Одеська юридична академія". - Одеса : Фенікс, 2014. - 664 с. - С. 175-177.