яценко
E-mail Печать

Яценко Николай Анатольевич - доцент кафедры, кандидат социологических наук, доцент

1. Яценко М.А. Рівні накопичення соціального капіталу // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса, 20 травня 2016 р. у двох томах. –Т1. – С.199-201.

2. Яценко М.А. Основні функції соціального капіталу // Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху модерну: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 26-27 листопада 2015 р.) / Укладачі А.А. Мельниченко, П.В. Кутуєв, А.О. Мігалуш. – К.: Талком, 2015. – С. 299-300.

3. Яценко М.А. Соціальний капітал як фактор розвитку місцевого самоврядування // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса, 15-16 травня 2015р. – С.193-195.

4. Яценко М.А. Активність територіальної спільноти як умова функціонування місцевого самоврядування // Вісник Одеського національного університету. Серія: Соціологія і політичні науки. Т. 19. Вип. 2 (21). 2014. - С. 27-35.

5. Яценко М.А. Особливості регіоналізації соціальної політики в умовах розвитку українського суспільства // Правове життя сучасної України: матер. Міжнародної наук.-практ. конф. (16-17 травня 2014 р.). Т.2 / відп. За випуск д.ю.н. проф.. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». - Одеса : Фенікс, 2014. - 664 с.

6. Яценко М.А. Основні моделі місцевого самоврядування // Політична наука. Контури міждисциплінарного перетину: IV Конвент МАСПН (Україна): "Політична наука. Контури міждисциплінарного перетину" (м. Одеса, 20-21 березня 2014 р.) / за загальною ред. д.ю.н., професора В.М. Дрьоміна. - Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2014. - 340 с.

7. Яценко М.А. Ефективність діяльності органів місцевого самоврядування. - О. : Фенікс, 2013. - 104 с.

8. Яценко М.А. Влияние глобализации на функции государства // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. -Науки: економіка, політологія, історія. -2013. -№11 (190). -111 с. -Мови укр.., рос. С. 100-106.

9. Яценко М.А. Методологія та концептуальні підходи до проблеми глобалізації // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. -Науки: економіка, політологія, історія. -2012. -№23 (175). -194 с. -Мови укр.., рос. С. 137-148.

10. Яценко М.А., Халікян Н.В. Тенденція розвитку поглядів на навчальну літературу для вищої школи // Вісник книжкової палати. №1 (186) січень 2012. С. 6-8.

11. Яценко М.А. Системне дослідження механізмів здійснення регіональної соціальної політики // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. -Науки: економіка, політологія, історія. -2011. -№1 (126). -196 с. -Мови укр.., рос. С. 139-150.

12. Яценко М.А. Сутність місцевого самоврядування // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. -Науки: економіка, політологія, історія. -2010. -№21 (122). -230 с. -Мови укр.., рос. С. 59-70.

13. Яценко М.А. Самоврядувальний механізм здійснення регіональної соціальної політики (соціологічний аналіз). -Одесса: «ВМВ», 2009. – 160 с.