лазор (можарова)
E-mail Печать

Лазор Екатерина Петровна - доцент кафедры, кандидат политических наук

1. Можарова К. П. Політична криза в Україні на початку 2016 року : генеза чи деструкція / К. П. Можарова // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 2016 р.) – Одеса, 2016. – С. 223-225.

2. Можарова К. П. Юридико-політичний статус Президента України як головного актора в системі стабильного розвитку сучасної Української держави / К. П. Можарова // Наукова дискусія : питання соціології, політології, філософії та історії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 2015 р.) – Одеса, 2015. – С. 65-68.

3. Можарова К. П. Генезис інстутуту президентства в умовах незалежної України / К. П. Можарова // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 2015 р.) – Одеса, 2015. – С. 216 -218.

4. Лазор К. П. Напрямки взаємодії церкви та держави / К. П. Лазор // IV Конвент МАСПН (Україна): «Політична наука. Контури міждисциплінарного перетину», (м. Одеса, 2014 р.). – Одеса, 2014. – С. 202-203.

5. Лазор К. П. Релігійно-церковні чинники впливу на процес демократизації в Україні / К. П. Лазор // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць. – Одеса, 2014. – Вип. 52. – С. 309-316.

6. Лазор К. П. Процес інституціалізації церковно-державної взаємодії в Україні / К. П. Лазор // Вісник Сев. НТУ. Серія: Політологія : зб. наук.праць. – Севастополь, 2013. – Вип. 145. – С. 149-153.

7. Лазор К. П. Процес взаємодії церкви та інститутів державної влади: історія і сучасність / К. П. Лазор // Актуальнi проблеми полiтики : зб. наук. праць. – Одеса, 2013. – Вип. 48. – С. 317-323.

8. Лазор К. П. Релiгiйнi об’єднання в Українi: органiзацiйно-правовi основи дiяльностi / К. П. Лазор // Актуальнi проблеми полiтики : зб. наук. праць. – Одеса, 2013. – Вип. 50. – С. 282-287.

9. Лазор К. П. Інституційний та функціональний вимір взаємодії політики та релігії / К. П. Лазор // Актуальнi проблеми політики : зб. наук. праць. – Одеса, 2012. – Спецвипуск. – С. 44-52.

10. Лазор Е. П. Взаимодействие политики и религии как объект междисциплинарных исследований / Е. П. Лазор // Научный вестник МГИИТ. – М., 2012. – № 6 (20). – С. 95-100.