Актуальні проблеми філософії та соціології

Актуальні проблеми філософії та соціології

e-mail Друк

Сторінка видання: www.apfs.in.ua

Рік заснування: 2014

Проблематика:розгляд актуальних питань філософії та соціології як в Україні, так і в країнах Європейського Союзу і світу.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20826-10626 Р від 25.06.2014 р.

ISSN: 2410-3071

Фахова реєстрація: журнал є фаховим виданням з філософських наук відповідно до Наказу МОН України від 29.12.2014 р № 1528

Періодичність: 6 разів на рік

 

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Національний університет «Одеська юридична академія»

Головний редактор: Яковлев Д.В., д.політ.н., професор.

Заступник головного редактора: Шамша І.В., к.філос.н., доцент.

Редакційна колегія: Афанасьєва М.В., д.ю.н., професор; Вітман К.М., д.політ.н., професор; Гансова Е.А., д.філос.н., професор; Голубович І.В., д.філос.н., професор; П. Длугош, доктор соціології, професор; Дрьомін В.М., д.ю.н., професор; Івакін О.А., д.філос.н., професор; Каменська Т.Г., д.соціол.н., професор; Коваліско Н.В., д.соціол.н., професор; Конверський А.Є., д.філос.н., професор; Кормич Л.І., д.істор.н., професор; Кутуєв П.В., д.соціол.н., професор; Куцепал С.В., д.філос.н., професор; Крилова С.А., д.філос.н., професор; Лісієнко О.В., д.соціол.н., професор; Меліков І.М., д.філос.н., професор; Мінєва С., доктор філософії, професор; Мірчев Д., д.філос.н., професор; Онищук В.М., д.соціол.н., професор; Розова Т.В., д.філос.н., професор; Стрельцов Є.Л., д.ю.н., професор; Токовенко О.С., д.філос.н., професор; Туляков В.О., д.ю.н., професор; Хамітов Н.В., д.філос.н., професор; Чепак В.В., д.соціол.н., професор; Шапошникова І.В., д.соціол.н., професор; Щудло С.А., д.соціол.н., професор.

Контакти редакційної колегії:
65009, м. Одеса, вул. Піонерська, 2, каб. 1007
Телефон редакції: +38 095 579 97 19
Електронна адреса: www.apfs.in.ua
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Редакційно-видавнича діяльність Актуальні проблеми філософії та соціології