Наукові гутрки кафедри

Наукові гутрки кафедри

e-mail Друк

Органічною частиною роботи кафедри конституційного права НУ «Одеська юридична академія» є організація наукової студентської діяльності, позааудиторного спілкування зі студентами, перш за все, за допомогою Дискусійного клубу публічного права, на базі якого готуються студентські наукові праці, конкурсні роботи, текстові й інші матеріали для участі студентів у різноманітних наукових заходах, у грантовій системі в Україні та за кордоном, щорічно проводяться звітні студентські конференції. Зокрема, 29 жовтня 2015 року з нагоди ювілею професора Марка Пилиповича Орзіха в стінах Національного університету «Одеська юридична академія» відбувся круглий стіл на тему: «Особистість та право у працях професора Марка Пилиповича Орзіха», організований Дискусійним клубом публічного права та кафедрою конституційного права НУ «ОЮА».

Студентський дискусійний клуб публічного права при кафедрі конституційного права НУОЮА був створений на базі студентського наукового гуртка державного та адміністративного права при підтримці керівництва кафедри та студентського активу. Його керівниками були зав. кафедрою М. П. Орзіх, доцент Д. Я. Гараджаєв. З 2004 року наукове керівництво діяльністю дискусійного клубу публічного права здійснювали к.ю.н., доцент Мар'яна Володимирівна Афанасьєва й обраний студентами ОНЮА Президент Клубу – студентка факультету цивільної та господарської юстиції Олена Володимирівна Олькіна. З 2009 до 2013 року керівником клубу був к.ю.н., доцент Альберт Анатолійович Єзеров. Нині його очолює колишній президент, а наразі к.ю.н., доцент Олена Володимирівна Олькіна.

Діяльність клубу спрямована на розкриття наукового потенціалу й формування навички науково-дослідної діяльності у студентів у вільний від навчання час або у спеціально наданий час. Активні учасники клубу мають змогу продовжити свою наукову діяльність під час навчання у аспірантурі.

Клуб має на меті допомогу у розвитку творчого та наукового мислення у студентів, підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань.

Основними завданнями дискусійного клубу публічного права НУОЮА є:
- формування у студентів інтересу до наукової роботи;
- навчання методиці й способам самостійного пошуку актуальних проблем у сфері конституційного права та їх вирішення;
- забезпечення активної участі студентів у проведенні різноманітних наукових заходів з конституційного права (Модель Верховної Ради України; Брейн-ринг «Знавці Конституції», наукові конференції, круглі столи тощо);
- поглиблене вивчання тем з конституційного права, які винесені у програму навчання та таких тем, які не підлягають вивченню на звичайних заняттях;
- об'єднання студентів НУОЮА на засаді спільних інтересів для досягнення суспільно корисних цілей.

Клуб функціонує на засаді добровільного членства. Членами можуть бути студенти з усіх курсів та факультетів/інститутів НУОЮА, які мають бажання брати участь у науково-дослідній роботі з тематики кафедри конституційного права.

Умовою зарахування до Клубу є надсилання наукової доповіді на електронну адресу: //vk.com/write?email= Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду "> Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Наукова доповідь має стосуватися окремого аспекту винесеної на засідання теми, який студент обирає самостійно, виходячи із своїх наукових інтересів. Вона має бути самостійною, обґрунтованою, мати проблемний характер, теоретичні напрацювання в ній мають бути проілюстровані реальною практикою. Обсяг доповіді має становити до 5 сторінок (Times New Roman, шрифт 14, інтервал 1,5).

Чергові засідання клубу проводяться не менше двох разів на семестр. Засідання за однією темою може бути розділено на два або більше у випадку, якщо на участь у клубі надіслана велика кількість доповідей. Члени клубу беруть участь у визначенні теми і питань, які розглядаються на його засіданнях.

Інформація щодо теми, строків подання доповідей, дати проведення та порядку денного чергового засідання клубу публічного права міститься на дошці оголошень кафедри конституційного права.

Наукові гуртки кафедри