Чернівецький юридичний інститут НУ "ОЮА"

Чернівецький юридичний інститут НУ "ОЮА"

e-mail Друк

Поштова адреса: 58002, м. Чернівці, вул. Г. Сковороди, 7
(0372) 55-94-49
(0372) 58-63-24
(0372) 55-94-21

Електронна адреса  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Сайт http://cherninstitut.com.ua

Графік роботи:
понеділок - п’ятниця
з 08:15 год. до 20:35 год.

ВОРОБЧАК
Андрій Романович
директор інституту

Чернівецький юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія» був створений як Навчально-консультаційний центр Одеської національної юридичної академії у м. Чернівці у 2001 році для підготовки фахівців за заочною формою навчання.

У 2004 році в Навчально-консультаційному центрі у м. Чернівці створено юридичне училище для підготовки молодших спеціалістів-юристів, яке через два роки було реорганізоване в юридичний коледж.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України у 2011 році Навчально-консультаційний центр був перетворений у Чернівецький факультет та Чернівецький юридичний коледж Національного університету «Одеська юридична академія», а в 2014 році Чернівецький факультет перейменовано у Чернівецький юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична   академія»   згідно   з наказом НУ «ОЮА»   № 2643-61 від 28 липня 2014 року.

У структурі Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія» чотири кафедри (конституційного, адміністративного та фінансового права; теорії та історії держави і права; кримінальної юстиції; цивільно-правових дисциплін), що забезпечують якісну підготовку бакалаврів і магістрів права денної і заочної форм навчання.

Для більшості викладачів Чернівецький юридичний інститут є основним місцем роботи. Вони мають необхідний рівень вищої освіти, що відповідає профілю дисциплін кафедри, а більшість із них — великий досвід практичної діяльності у правозахисних органах. Крім того, для викладання окремих предметів залучаються представники професорсько-викладацького складу Національного університету «Одеська юридична академія».

У сфері наукових інтересів викладачів та студентів – розроблення теоретичних та практичних проблем удосконалення законодавства, адаптація вітчизняного законодавства до вимог міжнародних актів. Головним завданням науково-дослідної роботи інституту є вивчення найважливіших проблем юридичної науки з урахуванням нових соціально-економічних відносин та завдань.

Науковці займаються підготовкою та виданням монографій, навчальних підручників і посібників, доповідей, рецензій, відгуків тощо. Найважливіші результати їх наукової роботи висвітлені у численних статтях, опублікованих у фахових журналах і збірниках, та виступах на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах.

З 2012 року в інституті видається науковий збірник «Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія», який вперше представив розвиток юридичної школи півдня України на теренах Буковини та всієї Західної України через сучасні наукові школи, які заклали фундамент розвитку наукових знань.

Викладачі інституту готують прокурорсько-слідчі кадри, спеціалістів із цивільної, господарської та судової юстиції. Бакалаври і магістри денної та заочної форм навчання здобувають освіту за такими спеціалізаціями, як «Прокуратура та слідство», «Кримінальна юстиція», «Цивільна та господарська юстиція», «Судова та адміністративна діяльність».

Позитивний імідж Чернівецького юридичного інституту формується за рахунок його громадської діяльності. Зокрема, викладачів та студентів інституту систематично запрошують в якості консультантів або співорганізаторів для проведення заходів, ініціаторами яких виступає Чернівецька обласна державна адміністрація, Чернівецька обласна рада, районні ради регіону. Студенти інституту входять до складу Чернівецького міського й обласного студентських парламентів.

Інститут співпрацює з Прокуратурою Чернівецької області, Апеляційним судом Чернівецької області, Головним управлінням Національної поліції в Чернівецькій області, Головним територіальним управлінням юстиції в Чернівецькій області. Постійно проводяться зустрічі з практичними працівниками – суддями, прокурорами, працівниками Національної поліції, адвокатами, юрисконсультами.

Студенти Чернівецького юридичного інституту НУ «ОЮА» мають можливість навчатися за контрактом на військовій кафедрі у Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича та на факультеті підготовки офіцерів запасу Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка.

Навчання в інституті – це можливість отримати ґрунтовну, якісну освіту, вивчити цікаві дисципліни юридичного спрямування. Ці знання дають можливість осмислювати та аналізувати сучасні суспільні процеси, явища та тенденції світової політики, формують юридичний світогляд студентів, що дозволяє їм здобути класичну юридичну освіту та у майбутньому обіймати посади, пов’язані з виконанням правоохоронних або правозахисних функцій.

Уболіває за інтереси студентів студентська рада інституту, яка є ініціатором цікавих та корисних справ, щостали традиційними й користуються великою популярністю серед молоді.

Студенти реалізують свої здібності, своє бачення навчального процесу та інших сфер життя колективу через власну газету «Студентський вісник».

Підтвердженням якості професійної підготовки наших студентів є їх працевлаштування. Нині юристи з дипломами Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія» працюють у відділах Національної поліції та прокуратури, судах та органах юстиції, управлінні СБУ, у виконавчій, фіскальній службах, а також юристами у різних установах та на підприємствах як Чернівецької, так і сусідніх областей — Тернопільської, Хмельницької, Закарпатської, Львівської, Житомирської, Волинської, тощо. Окрім цього випускників інституту запрошують працювати і на освітянську ниву – викладачами у вищі навчальні заклади.

Чернівецький юридичний інститут формує у студентів почуття національного патріотизму, справедливості та невпинного прагнення до нових знань. Це дозволяє виховувати фахівців-правників, які відповідають вимогам сьогодення та у майбутньому складатимуть славу Національного університету «Одеська юридична академія».

Главная