Кафедра кримінального процесу та криміналістики Івано-Франківського юридичного інституту НУ "ОЮА"

Кафедра кримінального процесу та криміналістики Івано-Франківського юридичного інституту НУ "ОЮА"

e-mail Друк

Адреса:76000, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 13, к. 208.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Графік роботи:
понеділок – п’ятниця - 9:00-17:00

 

КРЕТ
Галина Романівна
завідуюча кафедрою
кандидат юридичних наук, доцент

Кафедра кримінального процесу та криміналістики створена в червні 2016 р. на підставі наказу ректора Національного університету «Одеська юридична академія» внаслідок реорганізації кафедри кримінального права, процесу і криміналістики.

Кафедра кримінального процесу та криміналістики є однією з провідних кафедр, яка забезпечує викладання юридичних дисциплін кримінально-процесуального циклу, створення необхідної навчально-методичної бази, проведення наукових досліджень з проблем кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи, оперативно-розшукової діяльності та правового забезпечення професійної діяльності.

Навчально-методична робота кафедри

Всі дисципліни, що викладаються на кафедрі, забезпечені навчально-методичними матеріалами. У контексті цієї роботи колективом кафедри розроблено понад 30 навчально-методичних комплексів для студентів денної та заочної форм навчання та понад 30 навчальних, практичних та навчально-методичних посібників.

Науково-дослідна робота кафедри

Викладачі кафедри здійснюють наукові дослідження в межах плану науково-дослідної роботи Національного університету «Одеська юридична академія» «Стратегія інтеграційного розвитку України: правовий та культурний вимір» на 2016-2020 роки (номер державної реєстрації 0116U001842). Професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано понад 500 праць наукового та навчально-методичного характеру. Викладачі кафедри постійно беруть участь у роботі міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, періодично проходять стажування у вищих навчальних закладах та органах державної влади.

Викладачі кафедри здійснюють керівництво аспірантами та здобувачами, виступають опонентами та рецензентами дисертацій та авторефератів дисертації на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук.

На кафедрі організована робота наукового студентського гуртка: «Порівняльне кримінально-процесуальне право» (науковий керівник к.ю.н., доц. Т.В. Садова). Під керівництвом викладачів кафедри студенти беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних студентських конференціях.

Дисципліни, викладання яких забезпечується викладачами кафедри.

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін, як: «Автоматизоване робоче місце слідчого», «Актуальні проблеми досудового розслідування», «Досудове розслідування», «Забезпечення законності та обґрунтованості судових рішень у кримінальному провадженні», «Інноваційні напрями криміналістичних досліджень», «Криміналістика», «Кримінальний процес», «Методика і тактика розслідування злочинів», «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження», «Нагляд прокурора на досудовому провадженні», «Основи оперативно-розшукової діяльності», «Основи слідчої діяльності», «Підтримання державного обвинувачення», «Поліграф і психофізіологічна діагностика особи», «Права людини у сфері кримінальної юстиції», «Правоохоронна та правозахисна система України», «Прийняття кримінально-процесуальних рішень», «Проведення та оформлення процесуальних дій у досудовому провадженні», «Прокуратура України», «Процесуальне керівництво у досудовому провадженні», «Розслідування організаційної та корупційної діяльності», «Розслідування організованої злочинної діяльності», «Спрощені порядки кримінального провадження», «Судова медицина та психіатрія», «Судове провадження», «Судовий контроль у кримінальному судочинстві», «Судові експертизи», «Судові рішення у кримінальному провадженні», «Теорія судового доказу».

Персональний склад кафедри:

На даний час на кафедрі працює 12 викладачів – 9 штатних працівників (6 з науковим ступенем кандидата юридичних наук, з них 5 на посаді доцента кафедри, 1 на посаді старшого викладача кафедри; 3 без наукового ступеня, з них 1 на посаді старшого викладача кафедри та 2 на посаді асистента кафедри) та 3 сумісники – 1 кандидат юридичних наук, професор кафедри, 1 кандидат медичних наук, доцент кафедри та 1 кандидат наук з державного управління, асистент кафедри, а також старший лаборант кафедри, зокрема:

Крет Галина Романівна – завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Фелик Василь Іванович – професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Ковальчук Сергій Олександрович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Савченко Василь Антонович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Садова Тетяна Володимирівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Томин Сергій Володимирович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Аравіцька Марія Генадіївна – доцент кафедри, кандидат медичних наук, доцент
Канюка Ірина Михайлівна – старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук
Випна Юрій Іванович – асистент кафедри, кандидат наук з державного управління
Королишин Іван Мирославович – старший викладач кафедри
Коропецька Сніжана Орестівна – асистент кафедри
Кузишин Тетяна Василівна – асистент кафедри
Семотюк Віталія Миколаївна – старший лаборант кафедри

Главная