Кафедра цивільного та господарського права і процесу Івано-Франківського юридичного інституту НУ "ОЮА"

Кафедра цивільного та господарського права і процесу Івано-Франківського юридичного інституту НУ "ОЮА"

e-mail Друк

Адреса:76000, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 13, к. 215.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Графік роботи:
понеділок – п’ятниця - 9:00-17:00

 

РОМАНЮК
Андрій Богданович
завідувач кафедри
кандидат юридичних наук, доцент

Кафедра створена в листопаді 2009 р. на підставі наказу ректора Одеської національної юридичної академії з метою забезпечення викладання цивільного права та суміжних правових навчальних дисциплін та формування у студентів ґрунтовних знань у сфері приватноправових галузей права та пов’язаних з ними процесуальних галузей права.

Кафедра цивільного та господарського права і процесу є структурним підрозділом Національного університету «Одеська юридична академія», що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з ряду споріднених навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну діяльність та входить до складу Івано-Франківського юридичного інституту.

Індивідуальна робота зі студентами. Індивідуальна робота студента є формою організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуально-спрямований розвиток їхніх здібностей, науково-дослідну роботу і творчу діяльність. Індивідуальні завдання виконують студенти самостійно під керівництвом викладачів кафедри цивільного та господарського права і процесу.

Вибір студентом видів індивідуальної роботи здійснюється за узгодженням із викладачем кафедри, яка може включати написання рефератів та їх презентацію на практичному занятті та опрацювання додаткової літератури із дисциплін, які викладаються на кафедрі.

Індивідуальна робота студентів на кафедрі теорії цивільного і господарського права і процесу визначається з урахуванням специфіки та змісту конкретної навчальної дисципліни, її місця, значення і дидактичної мети в реалізації освітньо-професійної програми.

На кафедрі організована робота наукового студентського гуртка «Право інтелектуальної власності в Україні». Члени гуртка беруть участь у студентських наукових конференціях, готують наукові роботи.

Організація науково-дослідної роботи кафедри. Колектив кафедри з 2009 року по 2015 рік здійснював наукові дослідження за темою «Актуальні проблеми захисту цивільних прав в Україні», а з 2016 року розпочав науково-дослідницьку роботу за темою «Актуальні питання правового регулювання та захисту приватно-правових відносин». За результатами наукових досліджень протягом 2009-2016 років професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано понад 80 наукових статей, викладачі кафедри взяли участь у роботі 12 міжнародних та 22 всеукраїнських науково-практичних конференцій, 4 «круглих столів».

Навчально-методична робота кафедри. Всі дисципліни, що закріплені за кафедрою, забезпечені навчально-методичними матеріалами. У контексті цієї роботи колективом кафедри розроблено понад 20 навчально-методичних комплексів для студентів денної та заочної форм навчання. Зусиллями членів кафедри випущено 14 навчально-методичних посібників.

Дисципліни, викладання яких забезпечується викладачами кафедри
Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Цивільне та сімейне право»; «Цивільний процес»; «Господарське право»; «Господарсько-процесуальне право»; «Міжнародне приватне право»; «Трудове право», «Право соціального забезпечення»; «Екологічне право», «Земельне право», «Право інтелектуальної власності»; «Право інтелектуальної власності в Інтернеті»; «Адвокатура України»; «Порівняльна адвокатура»; «Корпоративні правовідносини»; «Актуальні питання банкрутства (неспроможності) у праві України».

Викладацький склад кафедри:

Романюк Андрій Богданович – завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;
Антонюк Уляна Василівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;
Великорода Олександр Михайлович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;
Джуган Вікторія Олегівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;
Павловська Леся Володимирівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;
Піцик Христина Зіновіївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук;
Возна Наталія Ігорівна – асистент кафедри, кандидат економічних наук;
Дузінкевич Тарас Іванович – асистент кафедри (за сумісництвом), кандидат юридичних наук;
Дудич Андрій Васильович – старший лаборант кафедри.

Главная