Альманах міжнародного права

Альманах міжнародного права

e-mail Друк

Сайт видання: www.intlawalmanac.net

Рік заснування: 2009

Проблематика: теорія та історія міжнародного права; міжнародне право прав людини; дипломатичне і консульське право; право міжнародних організацій; міжнародне морське право; міжнародне гуманітарне право; міжнародне кримінальне право; міжнародне екологічне право; право Європейського Союзу; міжнародне приватне право.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16816-5488 Р от 25.05.2010

Фахова реєстрація: внесено до переліку наукових видань ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Постановами Президії Вищої атестаційної комісії України від 06 листопада 2014 року № 1279 (додаток № 6).

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: на різних мовах (українська, російська, англійська, польська)

Головний редактор: Ківалова Т.С., д.ю.н., професор, заслужений юрист України.

Редакційна колегія: Антипенко Володимир Федорович, д.ю.н., професор; Бабин Борис Володимирович, д.ю.н., доцент, виконавчий секретар Українського незалежного морської профспілки;  Батлер Вільям Еліот, заслужений професор права імені Джона Едварда Фоулера, Університет штату Пенсільванія; професор Emeritus порівняльного правознавства (Лондонський університет), іноземний член Національної академії наук України і Російської академії природничих наук;  Бехруз Хашматулла Набіевіч, д.ю.н., професор; Зелінська Наталія Анатоліївна, д.ю.н., професор; Кізлова Олена Сергіївна, д.ю.н., професор, заслужений юрист України;  Короткий Тимур Робертович, к.ю.н., доцент; Крижановський Анатолій Федорович, д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрНУ; Орловська Наталія Анатоліївна, д.ю.н., доцент; Пашковський Микола Іванович, к.ю.н., професор; Репецький Василь Миколайович, к.ю.н., професор; Чаба Варга, почесний професор Католицького університету Угорського інституту правової філософії; почесний професор-дослідник Інституту права Угорської академії наук; Чубик Павло, хабілітований доктор, Європейський інститут Ягеллонського Університету, редактор щорічника «Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego» («Проблеми загального міжнародного права, загального і порівняльного»).

Контакти редакційної колегії:
вул. Фонтанська дорога, 33, каб. 402, м. Одеса, Україна, 65009
Телефон: +38 099 269 70 67
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Офиціальний сайт: www.intlawalmanac.net

Редакційно-видавнича діяльність Альманах міжнародного права