Прикарпатський юридичний вісник

Прикарпатський юридичний вісник

e-mail Друк

Сторінка видання:www.pjv.nuoua.od.ua

Рік заснування: 2011

Проблематика: у збірнику висвітлюються результати наукових досліджень проблем сучасної правової науки, зокрема актуальні питання теорії держави й права, конституційного, адміністративного, цивільного, кримінального права, процесуальних і комплексних галузей права, правозастосовної практики, правової освіти, а також інші аспекти правової політики держави.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18118-6918Р від 16 серпня 2011 р.

Фахова реєстрація: внесено до Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук Наказом Міністерства освіти і науки України від 4 липня 2013 р. № 893

 

Періодичність: 6 разів на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Національний університет «Одеська юридична академія»

Головний редактор: Ківалов С.В., д. ю. н., професор.

Відповідальний секретар: Романюк А.Б., к. ю. н., доцент

Редакційна колегія: Аленін Ю.П., д. ю. н., професор; Аракелян М.Р., к. ю. н., професор; Біла-Тіунова Л.Р., д. ю. н., професор; Додін Є.В., д. ю. н., професор; Долежан В.В., д. ю. н., професор; Дрьомін В.М., д. ю. н., професор; Дудченко В.В., д. ю. н., професор; Зелінська Н.А., д. ю. н., професор; Ковальчук С.О., к. ю. н., доцент; Пилипенко П.Д., д. ю. н., професор; Стадніченько Станіслав Лєшек (Stadniczeńko Stanisław Leszek) габілітований доктор, професор; Тіщенко В.В., д. ю. н., професор; Туляков В.О., д. ю. н., професор; Фелик В.І., к. ю. н., доцент; Харитонов Є.О., д. ю. н., професор; Харитонова О.І., д. ю. н., професор; Чанишева Г.І., д. ю. н., професор.

Контакти редакційної колегії:
вул. Піонерська 2, каб. 1007, м. Одеса, 65009
тел.: +38 068 813 02 67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Сайт: www.pjv.nuoua.od.ua

Редакційно-видавнича діяльність Прикарпатський юридичний вісник