Історія кафедри

Історія кафедри

e-mail Друк

Кафедра права інтелектуальної власності та корпоративного права НУ «ОЮА» була створена Наказом Президента ОНЮА від 4 лютого 2008 року для виконання рішення Вченої ради академії від 2 лютого 2008 року в результаті реорганізації кафедри підприємницького та комерційного права.

Кафедра має в своєму складі висококваліфікованих викладачів: завідувач кафедрою, доктор юридичних наук, професор, відмінник освіти України Харитонова О.І., кандидати юридичних наук, доценти кафедри: Петренко В.С., Мазуренко С.В., Кулініч О.А., Бігняк А.В., Ульянова Г.А., Еннан Р.Є., Симонян Ю.Ю., Бааджі Н.Ф., Кирилюк А.В.Доцент кафедри Еннан Р.Є. має другу вищу освіту за спеціальністю 8.000002 «Інтелектуальна власність». Протягом останіх 5 років кандидатські роботи на кафедрі захистили: Позова Д.Д., Кетрарь А.А.,Ізбаш О.О., Мазіна О.О., а також докторську роботу - Басай О.В. та Ульянова Г.О.

На сьогодні докторське дослідження здійснює Кулініч О.О.

Кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри Петренком В.С. було проведено круглий стіл серед суддів Київського районного суду м.Одеси.

Співробітники кафедри також працюють над фундаментальним науковим дослідженням «Правові проблеми захисту авторських та суміжних прав від контрафакції, піратства та плагіату», що фінансується за рахунок видатків державного бюджету.

Відповідно до плану науково-дослідницької роботи НУ «Одеська юридична академія» на 2011-2015 рр. основним напрямком наукових досліджень кафедри є комплексна наукова тема: «Проблеми захисту прав інтелектуальної власності у всесвітній мережі Інтернет».

Співробітники кафедри активно співпрацюють з Державною Службою інтелектуальної власності, а також з науково-освітніми установами міст Одеси, Києва, Івано-Франківська, Харкова та ін. З питань удосконалення законодавства України у сфері інтелектуальної власності та дослідження  його науково-практичних аспектів здійснюється співпраця з Інститутом законодавства Верховної Ради України. Також надаються відповіді та роз`яснення   на запити Верховного Суду України, Вищого Господарського Суду України та місцевих судів.

Вже кілька років поспіль кафедра права інтелектуальної власності та корпоративного права НУ «ОЮА» спільно з Державною Службою інтелектуальної власності МОН України та Всесвітньою академією інтелектуальної власності Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) проводить Міжнародну літню школу з інтелектуальної власності, яка працює при НУ «ОЮА» в липні.

У 2010- 2012 роках на кафедрі права інтелектуальної власності та корпоративного права НУ «ОЮА» проходили круглі столи, наукові обговорення основних проблем права інтелектуальної власності. У 2010 році було прийнято рішення про проведення щорічних Всеукраїнських науково-практичних конференцій з актуальних проблем права інтелектуальної власності, які проходили в стінах НУ «ОЮА».У 2010 році наукова конференція з права інтелектуальної власності була присвячена відразу декільком важливим святковим датам, а саме: 40-річчю з дня набрання чинності Конвенції, яка заснувала Всесвітню організацію інтелектуальної власності (ВОІВ), 10-річчю святкування Всесвітнього дня інтелектуальної власності, 15-річчю святкування Всесвітнього дня книги і авторського права, 10-річчю створення Державної Служби інтелектуальної власності у складі Міністерства освіти і науки України.

У 2013 році кафедра провела вже IV щорічну Всеукраїнську науково-практичну конференцію « Актуальні проблеми права інтелектуальної власності».

Визначним досягнення кафедри стала перемога Ульянової Галини Олексіївни - кандидата юридичних наук, доцента кафедри інтелектуальної власності та корпоративного права на міжнародному проекті популяризації науки,- Science Slam, який спрямований на створення сприятливого образу молодих вчених і дослідників.

Також Ульянова Г.О. опублікувала монографію на тему : «Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності від плагіату (проблеми теорії)».

Кафедра права інтелектуальної власності та корпоративного права здійснює підготовку кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі академії за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право, цивільний процес, сімейне право; міжнародне приватне право.

Історія кафедри