Наукова та навчально-методична робота

Наукова та навчально-методична робота

e-mail Друк

Монографії:

 1. Біла-Тіунова Л. Р.Службова кар'єра в Україні : монографія / Л. Р. Біла-Тіунова. Одеса : Фенікс, 2011.
 2. Ківалов С.В. Заохочувальні адміністративні процедури / С.В. Ківалов, Л.Р. Біла-Тіунова, Д.А. Козачук: монографія. – О. : Фенікс, 2011.
 3. Ківалов С.В. Проходження служби в органах прокуратури: адміністративно-правове регулювання / С.В. Ківалов, С.І. Нечипоренко : монографія. – О. : Фенікс, 2011.
 4. Біла-Тіунова Л.Р. Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства України / Л.Р. Біла-Тіунова, К.В. Бондаренко, В.Р. Кравець : монографія. – О. : Фенікс, 2011.
 5. Система фінансового права: проблеми теорії і правового регулювання : монографія / [Латковська Т.А., Царьова Л.К., Пархоменко-Цироциянц С.В. та ін.] за заг. ред. С.В. Ківалова. – О. : Фенікс, 2011
 6. Ківалов С.В. Адміністративне судочинство у справах, пов’язаних із виборчим процесом / С.В. Ківалов, Бачеріков О.В. : монографія. – О. : Фенікс, 2011.
 7. Ківалов С.В. Предметна підсудність в адміністративному судочинстві : монографія : НУ «ОЮА» / С. В. Ківалов, С. В. Білуга, А. О. Неугодніков. Одеса : Фенікс, 2012.
 8. Ківалов С.В. Дисциплінарна відповідальність державного службовця в Україні : питання теорії і правового регулювання : монографія / С.В. Ківалов, Л.Р. Біла-Тіунова, Л.М. Корнута. – Одеса : Фенікс, 2013;
 9. Ківалов С.В. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування у судовому порядку : монографія / С.В. Ківалов, Л.Р. Біла-Тіунова, І.С. Козій. – Одеса : Фенікс, 2013;
 10. Ківалов С.В. Провадження у справах щодо видворення іноземців та осіб без громадянства в адміністративному суді : монографія / С.В. Ківалов, М.М. Аракелян. – Одеса : Фенікс, 2013;
 11. Ківалов С.В. Адміністративно-правовий статус біженців в Україні: проблеми теорії і правового регулювання : монографія / С.В. Ківалов, Л.Р. Біла-Тіунова, К.О. Нестеренко. – Одеса : Фенікс, 2013;
 12. Ківалов С.В. Процесуальні форми перегляду судових рішень адміністративними судами України : монографія / С.В. Ківалов, Ю.Л. Шеренін, А.В. Стрельніков ; Одеса : Фенікс, 2013.
 13. Адміністративне судочинство в Україні: теорія, правове регулювання, практика : монографія / за заг. ред. С.В. Ківалова, Л.Р. Білої-Тіунової / [С.В. Ківалов, Л.Р. Біла-Тіунова, Д.А. Козачук та ін.]. – Одеса : Фенікс, 2013.
 14. Державна служба в Україні: теоретико-правова характеристика у контексті реформування законодавства : монографія / за заг. ред. С.В. Ківалова, Л.Р.Білої-Тіунової / [С.В. Ківалов, Л.Р.Біла-Тіунова та ін.]. – Одеса : Фенікс, 2013.
 15. Ківалов С.В. Європейський суд з прав людини: нові виклики і перспективи / С.В. Ківалов // Правова доктрина України : у 5 т. – Т. 2. Публічно-правова доктрина України / за заг. ред. акад. Ю.П. Битяка. – Х. : Право, 2013;
 16. Ківалов С.В. Судова реформа в Україні: ретроспектива і перспектива / С.В. Ківалов //Правова доктрина України : у 5 т. – Т. 5. Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку / за заг. ред. акад. Ю.П. Битяка. – Х. : Право, 2013.
 17. Нестеренко А.С. Фінансова система України: проблеми теорії : монографія / А.С. Нестеренко. – О. : Фенікс, 2014. – 576 с.;
 18. Латковська Т.А.Правовий статус суб’єктів виконання місцевих бюджетів за доходами : монографія / Т.А. Латковська, А.І. Гнатовська. – Одеса : Фенікс, 2014. – 234 с.;
 19. Латковська Т.А., Лещенко О.В. Національний банк України як суб’єкт фінансово-правового регулювання грошового обігу в Україні : монографія / Т.А. Латковська, О.В. Лещенко. – Чернівці : Технодрук, 2014. – 200 с.;
 20. Адміністративно-правовий статус державної служби як центрального органу виконавчої влади : монографія / С.В. Ківалов, О.І. Лавренова. – Одеса: Фенікс, 2015. – 190 с.;
 21. Теоретико-правова характеристика процесуального статусу сторін в адміністративному судочинстві: монографія / Ківалов С.В., Козачук Д.А., Топор І.В. – О. : Фенікс, 2015. – 230 с. ;
 22. Адміністративні послуги: поняття, види, процедурне регулювання: моногр. / С.В. Ківалов, К.А. Фуглевич. – Одеса : Фенікс, 2015. – 234 с.;
 23. Позов в адміністративному судочинстві: теорія, правове регулювання та практика: моногр. / Біла-Тунова Л.Р., Закаленко О.В., Неугодніков А.О. – Одеса : Фенікс, 2015. – 188 с.;
 24. Припинення державної служби як інститут адміністративного права: моногр. / Біла-Тунова Л.Р., Фаєр Ю.Г., Панова Н.С., Тодощак О.В. – Одеса : Фенікс, 2015. – 208 с.;

 Підручники:

1. Ківалов С.В. Публічна служба в Україні: підручник / С.В. Ківалов, Л.Р. Біла-Тіунова [для студ. вищ. навч. закл.] – О. : Фенікс, 2010

2. Судоустрій України : підручник / С.В. Ківалов, Ю.Є. Полянський, М.В. Косюта, В.В. Долежан; за ред. С.В. Ківалова. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 384 с.

3. Курс адміністративного процесуального права України. Загальна частина : підручник / С. В. Ківалов, І. О. Картузова, А. Ю. Осадчий. – Одеса : Фенікс, 2014. – 342 с.

Навчальні посібники:

 1. Ківалов С.В., Біла-Тіунова Л.Р. Адміністративне право України : навчальний посібник. – 5-е вид., перероб. і доп. – О. : Фенікс, 2011. – 400 с.
 2. Латковська Т.А. Банківське право : Навчально-методичний посібник. – Одеса, 2011. – 192 с.
 3. Фінансове право : навчальний посібник. – О. : Фенікс, 2011. – 400 с.
 4. Ківалов С.В., Біла-Тіунова Л.Р., Зубов К.М., Фоміч Г.В. Державна служба в Україні : навчальний посібник. – О. : Фенікс, 2011. – 184 с.
 5. Основи правознавства України : навч. посіб. / Ківалов С.В., Музиченко П.П., Крестовская Н.М., Крижановський А.Ф. — 10-е изд., с изм. и доп. – Х. : Одиссей, 2011. – 440 с.
 6. Основы правоведения Украины : учеб. пособие / Кивалов С.В., Музыченко П.П., Крестовская Н.Н., Крыжановский А.Ф. — 10-е изд., с изм. и доп. – Х. : Одиссей, 2011. – 440 с.
 7. Адміністративне право України в умовах реформування: навч. посіб. / С.В. Ківалов, Л.Р.Біла-Тіунова, О.В.Бачеріков, К.В. Бондаренко. – О. : Фенікс, 2012. – 174 с.
 8. Фінансове право України : навч. посіб. ; за заг. ред. Т.А. Латковської, С.В. Пархоменко-Цироциянц / [Ю.В. Боднарук, В.С. Кіценко, Д.В. Кравцов та ін.]. – О. : Фенікс, 2012. – 190 с.
 9. Основи правознавства України : навч. посібник / С.В. Ківалов, П.П. Музиченко, Н.М. Крестовська та ін. ; НУ «ОЮА». – 12-е вид., доповн. та переробл. – Х. : Одіссей, 2013. – 400 с
 10. Основы правоведения Украины : учеб. пособие / авт. кол.: С.В. Кивалов, П.П. Музыченко, Н.Н. Крестовская и др. ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; НУ «ОЮА». – 12-е изд., с изм. и доп. – Х. : Одиссей, 2013. – 433 с
 11. Адміністративне судочинство України : практикум / С.В. Ківалов, О.В. Бачеріков, К.В. Бондаренко, С.В. Осауленко. – Одеса: Фенікс, 2014. –
  64 с.;
 12. Основи адміністративного права України : навчально-методичний посібник [Л.Р. Біла-Тіунова, Л.М. Корнута, М.І. Сідор] – О. : Фенікс, 2015. – 122 с.;
 13. Адміністративний процес в таблицях і схемах (Особлива частина): навчально-методичний посібник / Д.А. Козачук, А.І. Гнатовська., О.М. Михайлов. – Чернівці, 2015. – 107 с.
 14. Державна служба в Україні : навчально-методичний посібник [Л.Р. Біла-Тіунова, Н.С. Панова, К.В. Бондаренко, О.В. Тодощак] – 3-е вид., перероб. і доп. – О. : Фенікс, 2015. – 196 с.;
 15. Місцеві фінанси в Україні : навчально-методичний посібник / А.С. Нестеренко. – Одеса : Фенікс, 2015. – 176 с.;
 16. Адміністративне право України: навч. посіб. / С.В. Ківалов, Л.Р. Біла-Тіунова, К.В. Бондаренко, О.В. Тодощак. – 8-е вид. доп. і перер. – Одеса : Фенікс, 2015. – 354 с.;
Научная и учебно-методическая работа