лефтеров
E-mail Печать

Лефтеров Василий Александрович - заведующий кафедрой, доктор психологических наук, профессор

Монографии:

Лефтеров В.О. Довгостроковий прогноз успішності професійної діяльності фахівців екстремальних видів діяльності: психологічний аналіз і засоби удосконалення: Монографія / В.О. Лефтеров, Т.В. Гостєєва. – Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2013. – 208 с.

Лефтеров В.О. Експериментальне дослідження впливу психологічного тренінгу на особистісно-професійний розвиток фахівців екстремальних видів діяльності / В.О. Лефтеров // Психологічне здоров’я і благополуччя людини: теоретико- методологічний аналіз, емпіричні дослідження [Текст]: Монографія / За заг. ред. канд. психол. наук, доцента А.В. Гордєєвої, канд. психол. наук, доцента А.О. Кацеро. – Донецк: ООО «Східний видавничий дім», 2013. – С. 257-277.

Статьи:

Лефтеров В.О. Особистісно-професійний розвиток фахівців екстремальних видів діяльності засобами психологічного тренінгу / В.О. Лефтеров // Психологія і суспільство. – № 2, 2012. – С. 91-107. (фахове видання).

Лефтеров В.О. Методологічний аналіз психологічної природи переживання самотності / В.О. Лефтеров, Г.С. Криворотько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки – Вип. 29, 2012. – С. 27-31. (фахове видання)/

Лефтеров В.О. Проблеми професійної конфліктології працівників органів внутрішніх справ в контексті забезпечення національної безпеки // В.О. Лефтеров. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: збірник наукових праць / головний редактор М.М. Цимбалюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – Вип. 2 (1). – С. 93-102 (фахове видання)

Лефтеров В.О. Взаємозв’язок стилів діяльності та професійної ідентичності працівників державної служби України з надзвичайних ситуацій / В.О. Лефтеров // Проблеми екстремальної та кризової психології: збірник наукових праць. – Вип. 14. - Ч.2. – Харків, 2013. – С. 184-192. (фахове видання).

Лефтеров В.А. Психологическая подготовка руководителей ОВД к кризисному управлению / В.А. Лефтеров // Проблеми сучасного управління: економічні, екологічні, політико-правові, історичні, культурні, ментальні аспекти: зб. наук. праць за матеріалами ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (14 листопада, 2013 р., м. Одеса) / Міжрег. Академія управління персоналом. Одеськ. ін-т. – Одеса: Лерадрук, 2013. - С. – 50-54.

Лефтеров В.О. Психологічна підготовка стюардів до захисту правопорядку та безпеки глядачів під час масових спортивних заходів.// О.В. Лефтеров О.В. Сервачак, //Сучасний стан психологічного забезпечення професійної діяльності сил охорони правопорядку: матер. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків 21 листопада 2014. – Х: Національна академія НГУ - С. 30-34.

Lefterov V. Simulation-based trainings for rescuers and soldiers for improving the first medical care in the military conflict conditions / Lefterov V., Artyomenko V., Kashtalyan M. // 21st Annual Meeting of the society in Europe for simulation applied to medicine. – Belfast, 24-26 june 2015 – Р. 65. (Лефтеров В., Артеменко В., Каштальян М. Симуляційні тренінги з підготовки військовослужбовців і рятувальників до надання домедичної допомоги в умовах збройного конфлікту // 21-а щорічна конференція в Європі з симуляційної медицини. - Белфаст, 24-26 червня 2015 -. С. - 65.).

Лефтеров В.А. Проблемы психологической экологичности современного информационного воздействия / В.А. Лефтеров // Вызовы информационого общества: от биоэтики к нооэтике: матер. VІІ международного симпозиума по биотетике, 22-23 октября 2015, Киев. – 46-47.

Лефтеров В.А. Инновационное психотренинговое сопровождение создания национальной полиции Украины / В.А. Лефтеров // Інноваційні методи навчання майбутніх юристів: матер. всеукр. наук.-практ. конф., 6 листопада 2015, м. Одеса. – ОДУВС. – С. 77-82.

Teaching and methodical publications

Лефтеров В.О. Професійно-психологічна підготовка працівників міліції: навчально-методичні матеріали / В.О. Лефтеров. - Донецьк: ДЮІ МВС України, 2012. – 42 с.

Лефтеров В.А. Основы психологии и педагогики для будущих врачей: учебно-методическое пособие / Лефтеров В.А., Кокорина Ю.Е., Зиневич А.С. // Под общ. ред. проф. В.А. Лефтерова – Одесса: Одесский национальный медицинский университет, 2014. – 209с.

Методичні рекомендації щодо проведення навчальних занять з теоретико-прикладних дисциплін у вищих медичних навчальних закладах / Авторський колектив: Лефтеров В.О., Сікорська О.О., Подкупко Т.Л., Уварова О.О., Кокоріна Ю.Є., Іванова Н.С. / Під ред. проф. В.О. Лефтерова. – Одеса: ОНМедУ, 2014 – 62. с.