Юридичний коледж

Юридичний коледж

e-mail Друк

 Адреса: 65009, г. Одесса, пер. Бісквітний, 3
Телефон: (048) 784-58-22

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Facebook: Legal.college

Графік роботи структурного підрозділу
Пт. - Ср. 08.30 - 17.00

ПІДГОРОДИНСЬКИЙ
Вадим Миколайович
в.о. директора коледжу
кандидат юридичних наук, доцент

Згідно з наказом Міністерства освіти України в серпні 1997 року був створений навчальний комплекс вищих і професійних навчальних закладів на базі Юридичного інституту ОДУ і вищого професійного училища № 1. Це був перший навчальний комплекс такого типу в Україні. Указом Президента України від 2 грудня 1997 року створена Одеська державна юридична академія, в складі якої продовжило свою діяльність училище.

Для ранньої професійної орієнтації учнів, реалізації принципів ступеневої освіти, забезпечення загальнодержавних і регіональних потреб у кваліфікованих кадрах, оновлення змісту освіти рішенням Вченої ради академії в квітні 1998 року на базі училища № 1, входило до складу навчального комплексу академії як її структурний підрозділ, було створено юридичне училище. Положення про училище було прийнято на засіданні Вченої ради академії, погоджено з управлінням освіти Одеської державної адміністрації та затверджено Міністерством освіти України. У січні 2006 року відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та положенням «Національної доктрини розвитку освіти в XXI столітті» з метою якісного підвищення рівня підготовки фахівців юридичне училище було перетворено в юридичний коледж. Так, випереджаючи час і після входження України в єдиний європейський освітній простір, Президент Одеської юридичної академії академік Ківалов С.В. стояв на основі формування нових пріоритетів у підготовці висококваліфікованих юристів до практичної діяльності.

Сьогодні юридичний коледж є науковим, навчально-методичним і виховним структурним підрозділом Національного університету «Одеська юридична академія», суб'єктом освітньої діяльності, здійснюваної для підготовки фахівців з неповною вищою освітою за спеціальністю «Правознавство» та кваліфікації молодшого спеціаліста на базі загальної середньої освіти. Період навчання в юридичному коледжі три роки денної форми навчання, або 4 роки заочної форми з отриманням повної загальної середньої освіти; З скороченим терміном навчання - 2 роки заочної форми навчання з одночасним отриманням в загальноосвітній школі повної загальної середньої освіти.

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за рахунок бюджетних і позабюджетних коштів. Зарахування в юридичний коледж здійснюється шляхом конкурсного відбору за результатами вступних іспитів. У коледжі існує денна і заочна форма навчання. Виховна робота в коледжі здійснюється відповідно до «Концепції національного виховання студентів юридичного коледжу», що дозволяє готувати фахівців з високими професійними і моральними якостями. Студенти коледжу навчаються в новому триповерховому корпусі, загальна площа якого становить 4859 кв.м, розташованого за адресою: провулок Бісквітний, 3, в якому налічується 45 аудиторій, з них 5 комп'ютерні, в яких встановлено 75 сучасних комп'ютерів

Також обладнаний спортивний комплекс, що включає в себе різні спортивні зали: тренажерні, тенісні, фітнес - зали та інші.

Крім того, студенти користуються спортивною базою і стадіоном, спортзалами, тиром, критим кортом спортивного комплексу університету. Завдяки спортивній матеріально-технічній базі, а також висококваліфікованим викладачам фізичного виховання (всі викладачі фізичного виховання майстра спорту або кандидата в майстри спорту) студенти юридичного коледжу займають призові місця на міжнародних, міських і обласних змаганнях і конкурсах. При коледжі діє сучасне кафе на 200 місць.

Викладання юридичних і гуманітарних дисциплін ведеться професорсько-викладацьким складом університету, а загальноосвітніх - штатними викладачами коледжу. Штатні викладачі юридичного коледжу беруть активну участь в республіканських, обласних, міських науково-практичних конференціях, а також готують студентів 1-го курсу до участі в олімпіадах із загальноосвітніх дисциплін.

Студенти другого і третього курсів, за бажанням, відвідують лекції з юридичних дисциплін англійською мовою. Серед 51 науково-педагогічних працівників, які викладають в коледжі, 18 кандидатів наук, 7 старших викладачів вищої категорії, дозволяє досягати високих показників рівня знань студентів.

За роки існування в юридичному коледжі викладали такі видатні вчені НУ «ОЮА», професор Є В. Додін; професор О.А. Івакін, професор Ю.М. Оборотов, професор Крусян А.Р., професор М.Ю. Черкес.

Інформаційне забезпечення освітньої діяльності здійснюється бібліотекою університету, книжковий фонд якої становить більше 500 тис. Примірників сучасної наукової, навчально-методичної та художньої літератури, більше 2 тис. Періодичних видань. Студенти коледжу користуються читальним залом бібліотеки університету, що нараховує 300 місць і працює до 19 годин, включаючи вихідні дні, дає студентам можливість у будь-який час отримати необхідну книгу та інформацію. Таким чином, для студентів коледжу університетом створені всі умови для якісного навчання, занять спортом і культурного відпочинку. За останні кілька років викладацьким складом створено 100% навчально-методичне забезпечення навчального процесу підготовки молодших фахівців - юристів. Необхідно відзначити, що в цій роботі беруть участь всі викладачі, які забезпечують підготовку молодших спеціалістів.

Після закінчення юридичного коледжу Національного університету «Одеська юридична академія» випускники отримують диплом молодшого спеціаліста і продовжують навчання в Національному університеті «Одеська юридична академія» з третього курсу денної форми або четвертого курсу заочної форми навчання або можуть працювати на посадах в судових і правоохоронних органах України, органах юстиції і прокуратури, місцеві Ради, в відділах кадрів, юридичних службах установ, організацій і підприємств, які не вимагають повної вищої освіти.

Створення юридичного коледжу Національного університету «Одеська юридична академія» є кроком у переході до ступінчастою динамічної системи підготовки фахівців. Поставлені завдання перед юридичним коледжем з підготовки висококваліфікованих кадрів є нагальною потребою сучасності.

Структура Юридичний коледж