Програма додаткового вступного випробування для здобуття освітнього ступеня "бакалавр" за напрямком підготовки 6.030104 "Політологія"
test
Поступающему Программы вступительных экзаменов Програма додаткового вступного випробування для здобуття освітнього ступеня "бакалавр" за напрямком підготовки 6.030104 "Політологія"