Програма додаткового вступного випробування для здобуття освітнього ступеня "бакалавр" за напрямком підготовки 6.030104 "Політологія"
Поступающему Программы вступительных экзаменов