Програма додаткового вступного випробування для вступників за напрямом 061 - "Журналістика" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст"
Главная