Програма вступних випробувань з основ правознавства (для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст")
Поступающему Программы вступительных экзаменов