Вступ

Вступ

e-mail Друк

Головним стратегічним завданням Університету є забезпечення якості підготовки фахівців на рівні міжнародних вимог. Запровадження основних положень Болонського процесу передбачає врахування національних підходів до організації навчання, змісту освіти, традицій у підготовці майбутніх фахівців з вищою освітою.

В основу стратегії розвитку Університету покладено такі пріоритети, як:
    модернізація та всебічне вдосконалення навчального процесу та освіти;
    перехід до інноваційної моделі з метою забезпечення високої якості підготовки фахівців;
    інтеграція до європейської та світової освітньої спільноти, реалізація Болонської декларації;
    активний розвиток науково-дослідної роботи та посилення впливу її результатів на вирішення проблемних моментів у законодавстві та правозастосовній діяльності;
    посилення виховних компонентів у підготовці фахівців на основі систематичної цілеспрямованої роботи щодо розвитку у студентів духовності, патріотизму, усвідомленого ставлення до навчання, фізичного вдосконалення;
    створення сприятливих матеріально-побутових умов для проведення навчального процесу, праці викладачів і співробітників, закріплення науково – педагогічних кадрів.

Навчання побудовано за циклами підготовки: бакалавр – спеціаліст – магістр з використанням новітніх навчальних технологій, у т.ч. інтерактивних методів.

В Університеті на базі юридичного коледжу здійснюється підготовка молодших спеціалістів.

В Університетії функціонує кафедра військової підготовки.

До складу Університету, крім базового закладу, де функціонують 6 факультетів, 3 інститути, магістратура державної служби, аспірантура і докторантура, входять 8 навчальних центрів, що розташовані у Києві, Миколаєві, Сімферополі, Черкасах, Чернівцях, Нікополі, Кривому Розі, Івано-Франківську, а також Юридичний коледж, 5 професійних училищ, Міжрегіональний центр професійної перепідготовки військовослужбовців, звільнених в запас (м. Київ).

В Університеті створено потужний кадровий потенціал. Наукові ступені та вчені звання мають 346 викладачів. Серед них докторів наук, професорів – 52 особи, кандидатів наук, доцентів – 294 особи.

Із професорсько-викладацького складу 6 осіб обрані дійсними членами та членами-кореспондентами галузевих академій, 17 викладачам і співробітникам присвоєно почесні звання України.

Главная