Навчально-методична робота

Навчально-методична робота

e-mail Друк

Навчально-методична робота Університету здійснюється відповідно до затвердженого плану під керівництвом Навчально-методичної ради.

На засіданнях Навчально-методичної ради обговорюються найважливіші питання методичного забезпечення навчального процесу і перш за все: про стан навчально-методичного забезпечення навчального процесу; про хід реалізації кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Університеті; про критерії оцінювання знань студентів; про організаційно-методичне забезпечення викладання юридичних дисциплін англійською мовою; про хід комп'ютеризації навчального процесу; про результати проведення контрольного зрізу знань у студентів інститутів і факультетів; про організацію роботи ДЕК і заходи щодо вдосконалення їх роботи та ін.

Однією з форм навчально-методичної роботи є постійно діючі методологічні семінари. На двадцяти чотирьох засіданнях методологічного семінару для викладачів (керівник проф. Оборотов Ю.М.) розглянуті найбільш актуальні проблеми методології юридичних досліджень. У процесі обговорення доповідей були запропоновані нові підходи в організації досліджень правової реальності у сфері теорії держави і права, філософії права, морського і митного права, адміністративного права, екологічних аспектів охорони Чорноморського басейну, обговорені методологічні основи проведення судово-правової реформи в Україні, запропоновані новітні підходи до визначення парадигми юридичних наук кримінальної спрямованості та ін. Обговорення питань було активним, мало яскраво виражений дискусійний характер. Слід відзначити, що семінар користується популярністю у викладачів Університету: середня явка становила не менше 75 осіб.

Крім того, в Університеті активно працює постійно діючий методичний семінар молодих викладачів (керівник – проф. Овчиннікова А.П.). Було проведено 23 засідання семінару для молодих викладачів, в ході яких обговорювалися новітні методики і педагогічні прийоми, що застосовуються на заняттях зі студентами-юристами, відбулися дискусії з приводу використання різноманітних стилів спілкування на лекціях і семінарських заняттях, розглянуті та обговорені принципи підготовки методичних посібників з юридичних дисциплін, проведений майстер-клас з постановки голосу, дикції і дихання та тощо.

Робота методичного семінару більшою мірою орієнтована на викладачів зі стажем до 5 років: аспірантів, доцентів, які ще не мають достатнього викладацького досвіду. Відвідуваність цих занять була високою саме завдяки такій мотивації.

Робота методологічного та методичного семінарів має величезне значення для підвищення викладацької майстерності, обміну найсвіжішою науковою інформацією, а тому породжує все більший інтерес до пізнання. Перш за все, це стосується молодих викладачів, які мають можливість повчиться у своїх старших колег.

У рамках реалізації завдань методичного забезпечення навчального процесу видається серія «Навчально-методичні посібники Одеської національної юридичної академії». Всього за три роки видано 83 навчально-методичних посібника, більшість з яких з нормативних навчальних дисциплін.

Вивчення юридичних дисциплін в Університеті здійснюється на трьох мовах: українській, російській та англійській. Метою проведення таких лекцій є поліпшення знання англійської мови та юридичної термінології іноземною мовою студентами Університету. Лекції можуть відвідувати як студенти, які відмінно володіють мовою, так і ті, хто володіє нею на середньому рівні. Усі без винятку навчальні дисципліни, що читаються в Університеті англійською мовою, забезпечені оновленими методичними рекомендаціями.

Главная