Харитонова
e-mail Друк

Харитонова Олена Іванівна - доктор юридичних наук, професор, завідуюча кафедрою

У 2008 році Харитонова Олена Іванівна нагороджена знаком «Відмінник освіти України». У 2012 році Олену Іванівну було обрано член-кореспондентом Національної академії правових наук України. У 2013 році Указом Президента присвоєне почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Харитонова Олена Іванівна має більше 300 наукових і науково-методичних праць. Серед них 3 одноособових монографії, 5 монографій у співавторстві, більше 30 навчальних посібників (у співавторстві, розділи у 22-х підручниках, інші наукові видання).

Основними напрямками наукових досліджень є теорія права інтелектуальної власності, правовідносини інтелектуальної власності, теоретичні та практичні проблеми корпоративного права.

Харитонова О.І. є членом Науково-консультативної ради при Верховному Суді України (спеціалізація цивільно-правова). Також Олена Іванівна є членом Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій Д. 41. 086.01 Національного університету «Одеська юридична академія», членом Спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій Д. 41. 086. 03 Національного університету «Одеська юридична академія» і членом спеціалізованої вченої ради К 41.136.01 Міжнародного гуманітарного університету.

Є членом редакційної колегії науково-практичного журналу «Часопис цивілістики», членом редакційної колегії збірнику наукових праць «Актуальні проблеми держави і права», членом редакційної колегії «Наукових праць НУ «ОЮА», членом редакційної колегії «Наукового вісника Міжнародного гуманітарного університету (серія юриспруденція)», членом редакційної колегії наукового журналу «Приватне право».

Також є членом Всеукраїнської асоціації цивілістів.