Состав ученого совета

Состав ученого совета

e-mail Друк

1. Ківалов Сергій Васильович - д.ю.н., професор; президент НУ "ОЮА" - голова Вченої ради

2. Завальнюк Володимир Васильович - к.ю.н, професор; ректор НУ "ОЮА" - заступник голови Вченої ради

3. Аракелян Мінас Рамзесович - к.ю.н, професор; проректор з навчальної роботи

4. Дудченко Валентина Віталіі'вна - д.ю.н., професор; професор кафедри загальнотеоретичноі юриспруденції - вчений секретар

5. Андреев Дмитро Володимирович - д.ю.н, доцент; директор Інституту інтелектуальноі власності (м. Киів)

6. Аркуша Лариса Ігорівна - д.ю.н., професор; професор кафедри криміналістики

7.  Бакаянова Нана Мезенівна - к.ю.н., доцент; доцент кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури

8. Бехруз Хашматулла Набіевич - д.ю.н., професор; завідувач кафедри права Європейського Союзу та порівняльного правознавства

9. Біла-Тіунова Любов Романівна - д.ю.н, професор; завідувач кафедри адміністративного і фінансового права

10. Богданов Володимир Семенович - д.ф.н., професор; декан Черкаського факультету

11. Босак Оксана Іванівна - студентка 3 курсу соціально-правового факультету

12. Ващук Олеся Петрівна - к.ю.н; доцент кафедри криміналістики - директор Центру організаціі освітньої підготовки та інформаційно-аналітичної роботи

13. Вітман Костянтин Миколайович - д.політ.н., професор; декан магістратури державної служби

14. Гловюк Ірина Василівна - д.ю.н., доцент; в.о. завідувача кафедри кримінального процесу

15. Голубева Неллі Юріівна - д.ю.н, професор; завідувач кафедри цивільного процесу

16. Єрхан Олена Володимирівна - студентка 4 курсу судово-адміністративного факультету

17. Загородній Віктор Євстафійович - Голова Первинної профспілкової організації; к.ю.н, доцент

18. Камінський Петро Валерійович - студент 4 курсу Інституту кримінальної юстиції

19. Каплан Геннадій Абрамович - к.ф.н., доцент; декан Нікопольського факультету

20. Каракаш Ілля Іванович - к.ю.н, доцент; професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права

21. Коваленко Ольга Іванівна - головний бухгалтер

22. Кормич Людмила Іванівна - д.іст.н, професор; завідувач кафедри політичних теорій

23. Кравець Василь Романович - к.ю.н; декан Криворізького факультету

24. Кравченко Сергій Петрович - к.ю.н, доцент; декан факультету заочного та вечірнього навчання

25. Крикливий Микола Федорович - проректор з адміністративно-господарської роботи

26. Кузнецова Тетяна Василівна - д.н.з соц.комун., професор; декан факультету журналістики

27. Кулі-Іванченко Ксенія Костянтинівна - к.ю.н; доцент кафедри конституційного права

28. Митрофанов Анатолій Анатолійович - к.ю.н; декан факультету підготовки слідчих

29. Михалевський Микита Володимирович - студент 4 курсу факультету психології, політології та соціології

30. Мирошниченко Наталія Анатоліївна - д.ю.н, доцент; професор кафедри кримінального права

31. Мішина Наталя Вікторівна - д.ю.н, професор; професор кафедри конституційного права

32. Могил Людмила Сергіївна - студентка 4 курсу факультету цивільної та господарської юстиції

33. Неугодніков Андрій Олександрович - к.ю.н, доцент; декан факультету цивільної та господарської юстиції

34. Оборотов Юрій Миколайович - д.ю.н, професор; завідувач кафедри загальнотеоретичної юриспруденції

35. Опара Наталія Геннадіївна - студентка 4 курсу факультету журналістики

36. Орехова Ірина Сергіївна - к.ю.н, доцент, директор Інституту підготовки професійних суддів

37. Осауленко Світлана Вікторівна - к.ю.н, доцент; в.о. декана факультету міжнародно-гіравових відносин

38. Павлова Юлія Сергіівна - аспірант 2 року денноі форми навчання кафедри цивільного процесу

39. Пережняк Борис Аркадійович - к.ю.н, професор; декан факультету заочного навчання № 2

40. Петлюченко Наталія Володимирівна - д.філ.н., професор; завідувач кафедри іноземних мов № 2

41. Підгородинський Вадим Миколайович - к.ю.н, доцент; директор Інституту кримінальної юстиції

42. Подцерковний Олег Петрович - д.ю.н, професор; завідувач кафедри господарського права і процесу

43. Поліщук Сергій Михайлович - директор Миколаівського інституту права

44. Полянський Юрий Свгенович - к.ю.н, професор; проректор з методичної та виховної роботи

45. Прущак Валерія Свгенівна - студентка 6 курсу Інституту кримінальної юстиції; Голова студентської ради

46. Романець Юлія-Вікторія Олександрівна - студентка 5 курсу факультету міжнародно- правових відносин

47. Салій Ірина Олександрівна - студентка 3 курсу факультету адвокатури

48. Сірко Богдан Петрович - к.ю.н; директор Чернівецького юридичного інституту

49. Сирота Іван Михайлович - к.ю.н, професор; професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення

50. Скрипник Марина Олександрівна - заступник проректора з економічних питань (начальник планово-фінансового

відділу)

51. Скуріхін Сергій Миколайович - к.ю.н, доцент; доцент кафедри загальнотеоретичної юриспруденції

52. Солодухіна Марія Миколаївна - директор наукової бібліотеки

53. Стоянов Микола Михайлович - к.ю.н, доцент; декан факультету адвокатури

54. Стрельцов Євген Львович - д.ю.н, професор; завідувач кафедри кримінального права

55. Тимченко Сергій Михайлович - к.ю.н, професор; директор Ки'івського інституту

56. Тіщенко Валерій Володимирович - д.ю.н, професор; завідувач кафедри криміналістики

57. Тодощак Олег Володимирович - к.ю.н, доцент; декан судово-адміністративного факультету

58. Туляков В'ячеслав Олексійович - д.ю.н, професор; проректор з міжнародних зв'язків

59. Федоров Валентин Андрійович - к.ю.н; доцент кафедри загальнотеоретичної юриспруденції

60. Фелик Василь Іванович - к.ю.н, доцент; директор Прикарпатського юридичного інституту

61. Харитонов Свген Олегович - д.ю.н, професор; завідувач кафедри цивільного права

62. Харитонова Олена Іванівна - д.ю.н, професор; завідувач кафедри права інтелектуальноі власності та корпоративного права

63. Хижняк Свген Сергійович - к.ю.н; директор юридичного коледжу

64. Чанишева Галія Інсафівна - д.ю.н, професор; декан соціально-правового факультету

65. Шишацька Юлія Олегівна - студентка 3 курсу Інституту кримінальної юстиції

66. Яковлев Денис Вікторович - д.політ.н, професор; декан факультету психології, политології та соціології

 

Склад Вченої ради