Інформація для абітурієнтів-іноземців

Інформація для абітурієнтів-іноземців

e-mail Друк

10 причин навчатись в Національному університеті  «Одеська юридична академія»:

1. 165-річні славетні традиції юридичної освіти.
2. Конкурентоспроможні на європейському ринку освітніх послуг ціни навчання.  
3. Навчання українською, російською, англійською, німецькою та французькою мовами.  
4. Досвідчений професорсько-викладацький склад.  
5. Залучення  до навчального процесу провідних українських та іноземних фахівців-практиків.  
6. Надсучасні освітня методологія та засоби навчання 
7. Сприятливі умови для академічної мобільності. 
8. Отримання по завершенню навчання затребувану, перспективну, високооплачувану професію.  
9. Сучасні умови навчання, дозвілля та побуту.  
10. Можливість пізнати Одесу – місто з унікальною історією та неповторною душею.

Національний університет «Одеська юридична академія» є державним вищим навчальним закладом, підпорядкованим Міністерству освіти і науки України, наділеним відповідною до державної ліцензії правом здійснювати навчання студентів з числа іноземних громадян.

Університет має найвищий в Україні (IV) рівень акредитації.

Національний університет «Одеська юридична академія» здійснює підготовку студентів за спеціальностями: «Правознавство», «Політологія», «Соціологія», «Журналістика», «Інтелектуальна власність», «Консолідована інформація», «Державна служба».

Національний університет «Одеська юридична академія» здійснює підготовку студентів відповідно з системою освіти України, яка включає: курс річної мовної та країнознавчої підготовки для вступу до Університету; навчання за програмою освітньо-кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» , «магістр». При Університеті діє аспірантура та докторантура.

Університет володіє матеріальною базою, відповідної європейським стандартам організації навчання, дослідницької роботи, проживання, та дозвілля. Навчальні корпуси та гуртожитки розташовані в приморському районі міста, поблизу міських транспортних магістралей.

Перелік документів, що надаються вступниками-іноземцями, для вступу до Національного університету «Одеська юридична академія»:

Для вступу на навчання за програмою освітнього рівня «бакалавр» іноземець подає:

  • заяву встановленого зразка;
  • оригінал документу про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, та його копіяз нотаріально засвідченим перекладом на українську мову;
  • оригінал додатку до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, та його копія з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову;
  • копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства,з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову;
  • поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
  • 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм.

Для вступу на навчання за програмою освітнього рівня «магістр» або післядипломної освіти іноземець додатково подає:

  • оригінал документу, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін.

Для вступу до аспірантури іноземець додатково подає:

  • дослідницьку пропозицію з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів (українською або англійською мовою).

Для вступу до докторантури іноземець додатково подає:

  • тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня доктора наук (українською або англійською мовою);
  • копію диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня; (українською або англійською мовою).

Документи про освіту та науковий ступень мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Іноземні вступники подають документи особисто у паперовій формі.

Попередню експертизу документів вступників-іноземців здійснює відділ міжнародних зв'язків Національного Університету «Одеська юридична» академія з 1 червня по 25 серпня. За рішенням ректорату університету термін прийому документів може бути продовжений.

Іноземні громадяни зараховуються в студенти Національного університету «Одеська юридична академія» за умови успішного проходження вступного випробування у формі співбесіди.

Вступні випробування проводиться по мірі комплектації груп.

Студенти-іноземці навчаються в Університеті на компенсаційній основі. Вартість навчання залежить від форми навчання.

Студенти-іноземці денної форми навчання розміщуються компактно в гуртожитках поруч з навчальними корпусами Університету, в номерах, обладнаних сучасними меблями, окремою душовою кабіною та туалетом, підключенням до Інтернету. Вартість проживання в гуртожитку не включена у вартість навчання.

Додаткову інформацію про Національному університеті «Одеська юридична академія» можна отримати:

- Проректор з міжнародних зв'язків, професор Туляков В'ячеслав Олексійович
за телефоном (380-482) 719-88-09;
- Начальник відділу міжнародних зв'язків Барський Вадим Рудольфович
за телефоном (380-482) 68-93-23,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

test
Міжнародне співробітництво Інформація для абітурієнтів-іноземців