Інформація для абітурієнтів-іноземців

Інформація для абітурієнтів-іноземців

e-mail Друк

10 причин навчатись в Національному університеті «Одеська юридична академія»:
1. 165-річні славетні традиції юридичної освіти.
2. Конкурентоспроможні на європейському ринку освітніх послуг ціни навчання.
3. Навчання українською, російською, англійською, німецькою та французькою мовами.
4. Досвідчений професорсько-викладацький склад.
5. Залучення до навчального процесу провідних українських та іноземних фахівців-практиків.
6. Надсучасні освітня методологія та засоби навчання
7. Сприятливі умови для академічної мобільності.
8. Отримання по завершенню навчання затребувану, перспективну, високооплачувану професію.
9. Сучасні умови навчання, дозвілля та побуту.
10. Можливість пізнати Одесу – місто з унікальною історією та неповторною душею.

Національний університет «Одеська юридична академія» оголошує набор студентів-іноземців на 2017/2018 рік. Національний університет «Одеська юридична академія» є державним вищим навчальним закладом, що підпорядковається Міністерству освіти і науки, який наділений у відповідності до державної ліцензії правом здійснювати навчання студентів із числа іноземних громадян. Національний університет «Одеська юридична академія» має найвищий в Україні (ІV) рівень аккредитації.

Національний університет «Одеська юридична академія» здійснює підготовку студентів за спеціальностями: «Право», «Політологія», «Соціологія», «Психологія», «Журналістика», «Публічне управління та адміністрування», «Менеджмент», «Системний аналіз».

В Національному університеті «Одеська юридична академія» здійснюється підготовка студентів у відповідності з системої освіти України, яка включає: курс річної мовної та країнознавчої підготовки для вступу до Університету; навчання за програмою освітньо–кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст», «бакалавр», «магістр». Разом з цим, в Університеті функціонує аспірантура та докторантура.

Академія має унікальну матеріально-технічну базу, яка відповідає європейським стандартам організації навчання, дослідницької роботи, проживання, та дозвілля. Навчальні корпуси та гуртожитки розташовані в Приморському районі, поблизу міських транспортних магістралей. Щорічно, в Університеті проводиться ряд міжнародних наукових та науково-практичних конференцій при активній участі провідних європейських та американських науково-дослідних центрів.

Для вступу до Університету іноземець особисто подає до приймальної комісії заяву у паперовій формі.

До заяви іноземець додає:
1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);
4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти;
5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
7) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
8) копію посвідчення закордонного українця;
9) дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою додатково подаються при вступі до аспірантури.

Для вступу до докторантури подаються додатково українською або англійською мовою:
1) тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня доктора наук;
2) копія диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня;

Іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені правилами прийому до вищого навчального закладу та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність.

Зарахування іноземців для отримання ступеня бакалавра та магістра відбувається два рази на рік, до та після початку академічних семестрів (не пізніше 01 листопада та 01 березня відповідно), та протягом року в аспірантуру та докторантуру.‬‬

Університет обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до Університету користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

Студенти-іноземці денної форми навчання розміщуються компактно в гуртожитках поруч з навчальними корпусами Університету, в номерах, обладнаних сучасними меблями, окремою душовою кабіною та туалетом, підключенням до Інтернету. Вартість проживання в гуртожитку не включена у вартість навчання.

За додаткою інформацією про Національний університету «Одеська юридична академія» можно звертатися:
- проректор з міжнародних зв'язків, професор Туляков В'ячеслав Олексійович – по телефону (380-482) 719-88-09;‬‬
- керівник відділу міжнародних зв'язків Барський Вадим Рудольфович – по телефону (380-482) 68-93-23,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ‬‬

Вступнику Інформація для вступників-іноземців