НУ "ОЮА" відкриває інноваційні освітні курси по ІТ-праву, медіації та електронного судочинства

НУ "ОЮА" відкриває інноваційні освітні курси по ІТ-праву, медіації та електронного судочинства

e-mail Друк

Інновація відрізняє лідера від наздоганяючого. Стів Джобс

В епоху інформаційних технологій, коли всі сфери нашого життя мають вираз в мережі Інтернет, а документообіг судочинства повністю комп'ютеризований, в сфері юриспруденції гостро стоїть питання про підготовку відповідних фахівців. Факультет цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська юридична академія» є єдиним в Україні структурним підрозділом, на базі якого студенти з початку нового навчального року вивчатимуть унікальні дисципліни, такі як «ІТ-право» і «Електронне судочинство». Це абсолютно нові освітні курси, які дозволять студентам факультету зв'язати тисячолітню теорію права з новітніми практичними потребами юриспруденції.

 На сьогоднішній день юрист в сфері IT-права є найпопулярнішою і затребуваною професією юридичної кадрового потенціалу. У більшості випадків це стосується зарубіжних IT-компаній, які вийшли на український ринок. З огляду на досвід західних колег, юрист в IT-компанії - це одна з ключових фігур великої фірми, на якого покладена велика відповідальність і цілий ряд інформаційних завдань.

Сьогодні інформаційні технології (ІТ) є сферою глобального ринку, ІТ-фірми активно взаємодіють з іноземними замовниками і контрагентами, укладають контракти за законодавством США та Європейських країн, працюють з офшорними компаніями, маючи при цьому дуже слабке уявлення не тільки про національному та міжнародному праві, але і про організацію бізнесу за кордоном.

Іноземні контрагенти іноді нав'язують контрактні умови, які є неприпустимими з точки зору українського законодавства або просто не працюють в правовому полі України. Поширена практика недобросовісних дій конкурентів з переманювання співробітників компанії, а також самих програмістів, які покинувши свої попередні компанії, поширюють інформацію, що містить комерційну таємницю, від чого ІТ-компанії не мають юридичних механізмів захисту.

За останніми даними в Україні працює понад 16000 компаній, що займаються розробкою IT-проектів, оборот IT-галузі на території України становить понад 7 мільярдів доларів на рік і тому IT-індустрія є третьою за величиною експортною галуззю, і також у сфері IT-бізнесу серед юристів практично відсутня конкуренція, оскільки лише близько 30 юридичних компаній супроводжують IT-проекти в Україні.

Підводячи підсумок можна з упевненістю стверджувати, що юристи в сфері IТ є надзвичайно затребуваними фахівцями в сучасних умовах. Додаткові економічні і технічні знання в IТ, вміння працювати з базами даних, навички в е-комерції, знання в контрактному праві, організації IТ-бізнесу і проектному менеджменті зробить їх безцінним інтелектуальним ресурсом, затребуваними фахівцями, конкурентоспроможними на ринку праці.

На підготовку фахівців-юристів в сфері ІТ і спрямована спеціальність «ІТ право». У процесі підготовки юристів в сфері ІТ передбачається детальне вивчення сфери правового регулювання інформаційних відносин, інновацій, трансферу технологій, охорони і захисту прав інтелектуальної власності в IТ, структури договорів і особливостей оподаткування в IТ, електронної комерції, інформаційної безпеки та захисту інформації в системах, проблем кібербезпеки, кіберзлочинності та відповідальності за порушення законодавства в сфері інформаційних технологій.

У сучасному світі вже давно існують «електронні уряду», «електронні суди» та інші форми застосування IT. Україна активно включилася в ці процеси. Вигода від широко розрекламованого «електронного суду» абсолютно очевидна. Під поняттям «електронний суд» можна мати на увазі різні технології, які застосовуються в судочинстві.

Інформаційні технології відіграють величезну роль в роботі юриста. Вони допомагають знайти, узагальнити актуальну правову інформацію, оперативно обмінятися даними, надати необхідні відомості в судові органи і т.д. Завдяки інформаційним технологіям юрист може не тільки оперативно отримувати актуальні законодавчі відомості. Вони дають можливість швидко відшукати статистичні дані, без яких часом неможливо обійтися при вирішенні різних питань. Крім того, з інтернету фахівець може отримати будь-які дані з суміжних дисциплін.

Глибока інтеграція інформаційних технологій в юридичну діяльність призводить до прискорення процесу пошуку і підготовки необхідної документації. Можливість працювати віддалено дуже економить час для юристів, підприємців та ін.

Як ми знаємо, на сьогоднішній день у Верховній Раді України на розгляді знаходиться законопроект № 6232 "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів", прийняття якого вже не за горами. Норми законопроекту передбачають широкі можливості здійснення судочинства із застосуванням інформаційних технологій ( "електронний суд"), зокрема, вчинення всіх процесуальних дій через засоби електронного зв'язку з відповідними механізмами ідентифікації та безпеки. Учасникам справи забезпечується можливість брати участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції, не покидаючи свого житлового або робочого приміщення, а для свідків, експертів - в приміщенні іншого суду. Матеріали справ будуть зберігатися, як правило, в електронному вигляді, що спростить доступ до них учасників справи, усуне тимчасові, фінансові та організаційні витрати, пов'язані з пересилкою матеріалів справи з одного суду до іншого, спростить аналіз і узагальнення судової практики тощо.

Дані зміни істотно вплинуть на роботу судових органів, адвокатів і ін. Осіб, які беруть участь у справі. У зв'язку з цим, ще одним завданням є навчання нинішніх студентів користуванню новими системами і сервісами, які значно спрощують роботу і максимально економлять час.

Перед нами стоїть мета навчити студентів не тільки теоретичних знань по загальних положень і дискусійних питань використання інформаційних технологій в цивільному процесі, а також сформувати практичні вміння та навички щодо правильного тлумачення і застосування правових норм, що регулюють зазначену сферу цивільно-процесуальних відносин. Все це є на факультеті Громадянської та господарської юстиції н основі домовленості з Київським районним судом м.Одеси, в якому з вересня 2015 за підтримки та участі проекту USAID «Справедливе правосуддя» Радою суддів України прийнято рішення про введення проекту «Електронний суд». У програмі курсу передбачені обов'язкові годинник для відвідування студентами Київського районного суду м.Одеси, де вони безпосередньо зможуть спостерігати всі нюанси і тонкощі роботи з програмами та серверами, які передбачені даними проектом.- розповів декан факультету цивільної та господарської юстиції, кандидат юридичних наук, доцент Денис Колодін.

Ще одна важлива дисципліна, яку студенти факультету цивільної та господарської юстиції вивчатимуть вже з 1-го вересня цього року - «Медіація». Навчальний курс з медіації спрямований на формування у студентів професійних умінь і навичок прогнозування, передбачення, врегулювання, вирішення та подолання наслідків конфліктів в різних сферах юридичної практики, таких як посередництво, ведення переговорів, арбітраж та ін. Мета даного курсу - ознайомити студентів з психологічної та юридичної специфікою процесу медіації, тактикою його проведення, особливостями застосування різних прийомів і технологій; навчити їх вирішувати проблемні і конфліктні ситуації конструктивно, шляхом ведення переговорів. Зарубіжний досвід свідчить, що медіація і третейські суди по праву стають інститутом, здатним ефективно конкурувати з державною монополією на здійснення правосуддя у цивільних і господарських спорах, а підприємці часто вважають за краще звертатися для вирішення своїх суперечок саме в недержавні інстанції. Гарантоване Конституцією України право захисту своїх прав і свобод від порушень і протиправних посягань будь-якими незабороненими законом засобами дозволяє суспільству формувати інститути захисту права, відмінні від судової влади, такі як медіація і третейський розгляд. В останні роки інститут медіації в Україні знаходиться в фазі становлення, а новий стимул до його розвитку надав альтернативний законопроект «Про медіацію», автором якого є президент Національного університету «Одеська юридична академія» Сергій Ківалов. А тому з огляду на формування в Україні повноцінного інституту медіації виникає потреба в юристах відповідної спрямованості, яких і будуть готувати в Одеській Юракадемії.

Факультет цивільної та господарської юстиції здійснює підготовку нового покоління грамотних, висококваліфікованих фахівців, які впевнено йдуть в ногу з часом. Завдяки такому підходу, випускники стають компетентними і обізнаними в будь-яких питаннях юридичної сфери, а тому завжди залишаються поза конкуренцією у роботодавців.

Новини університету НУ "ОЮА" відкриває інноваційні освітні курси по ІТ-праву, медіації та електронного судочинства