На Факультеті психології, політології та соціології відбувся психологічний тренінг «Імідж викладача»

На Факультеті психології, політології та соціології відбувся психологічний тренінг «Імідж викладача»

e-mail Друк

У ці вересневі дні першу річницю заснування відзначає кафедра соціології та психології. Створена за ініціативою Президента НУ «ОЮА», академіка Сергія Васильовича Ківалова кафедра стала випускаючою для соціологів та психологів.

На кафедрі соціології та психології Національного університету «Одеська юридична академія» в рамках підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу проведено тренінг «Імідж викладача». Метою тренінгу було підвищення рівня педагогічної майстерності та формування позитивного професійного іміджу викладача вищої школи. Це вже другий модуль даного тренінгу, який проводиться з викладачами кафедри в нинішньому році. У числі завдань тренінгового навчання: розвиток навичок саморефлексії у викладацькій діяльності; формування умінь педагогічної комунікації та активізації пізнавальної активності учнів; розгляд основ іміджелогії, ефективних шляхів і способів формування та реалізації позитивного іміджу викладача вищої школи.

Адже хороший викладач - як хороший лікар, духовний наставник, турботливий батько і вихователь - ділиться зі студентами перш за все своєю енергією, часткою своєї душі, любов'ю до предмету. Він робить подорож у світ знань захоплюючою і цікавою, при цьому прямо або опосередковано виступає прикладом, зразком для наслідування. І тут на перший план виходить імідж викладача, його стиль, образ поведінки, професійна компетентність, духовна культура, емоційне наповнення, інтелект, естетичне виховання, манера спілкування, чарівність, порядність, чесність та інші морально-етичні якості. Саме через призму цих якостей студенти і оточуючі сприймають і оцінюють викладача. «Куди б ми не йшли, імідж наш (неважливо, чи гарний, чи поганий) нас обов'язково випередить» - ці слова знаменитого англійського письменника і дипломата Філіпа Честерфілда мають пряме відношення до викладача, та й, мабуть, до будь-якій людини.

Проводив тренінг завідувач кафедри соціології та психології доктор психологічних наук, професор Василь Лефтеров, який має багаторічний досвід проведення тренінгів з різними категоріями персоналу силових структур, поліцейськими, рятувальниками, а також з керівниками, лікарями, психологами, журналістами та іншими фахівцями. В ході тренінгу, завдяки використанню ефективних інтерактивних, ігрових, психотехнічних методів, відеозворотнього зв'язку та мультимедійних засобів були розглянуті і практично апробовані вміння і навички, які підвищують авторитет викладача, що сприяють активізації пізнавальної зацікавленості учнів, а також пріоритетні якості викладача вищої школи та складові його позитивного іміджу. Особливу увагу було звернуто на типові вербальні і невербальні помилки викладачів під час навчальних занять, розробку рекомендацій по мовній (вербальній) діяльності викладача і вдосконалення структури невербальних засобів комунікації ефективної подачі навчального матеріалу.

Новини університету На Факультеті психології, політології та соціології відбувся психологічний тренінг «Імідж викладача»