Круглий стіл «Історія створення та діяльність Наукової бібліотеки Національного університету «Одеська юридична академія»

Круглий стіл «Історія створення та діяльність Наукової бібліотеки Національного університету «Одеська юридична академія»

e-mail Друк

«Дайте мені бібліотеку, і я побудую навколо неї університет». Цей крилатий вислів Бенджаміна Іде Вілеранайбільш точно відображає місце бібліотечно-інформаційного простору у процесі становлення вищого навчального закладу.

Розуміння керівництвом Національного університету «Одеська юридична академія» з перших років створення ВНЗ пріоритетності розбудови сучасної, з багатим фондом бібліотеки, поряд з розвитком потужної наукової школи, стало запорукою лідируючих позицій Університету сьогодні. За 20 років існування Національного університету «Одеська юридична академія» керівництво університету, зберігаючи і примножуючи університетські традиції, доклало максимум зусиль і коштів до створення фундаментальної університетської бібліотеки Півдня України.

Тісна співпраця Наукової бібліотеки та кафедр НУ «ОЮА» є предметом гордості та зразком для багатьох вищих навчальних закладів. Результатом такої співпраці є те, що Наукова бібліотека НУ «ОЮА» стала не тільки місцем зберігання літератури, а й функціональним культурно-інформаційним і науковим центром.

З нагоди святкування Всеукраїнського дня бібліотек та 20-річчя Наукової бібліотеки НУ «ОЮА» спільно з кафедрою історії держави і права НУ «ОЮА» 2 жовтня 2017 у Відділі рідкісних видань Наукової бібліотеки НУ «ОЮА» був проведений круглий стіл «Історія створення та діяльність Наукової бібліотеки Національного університету «Одеська юридична академія».

Засідання «круглого столу» відкрила директор Наукової бібліотеки НУ «ОЮА», її незмінний хранитель ось уже понад 40 років ‑ Марія Миколаївна Солодухіна.

У своїй доповіді вона розкрила роль Наукової бібліотеки Університету у дослідженні проблем соціального виховання дітей. Марія Миколаївна зазначила, що історія Наукової бібліотеки Національного університету «Одеська юридична академія» сягає своїм корінням до історії Першого державного показового Дітмістечка у м.Одеса, заснованого у 1920 році з метою соціального виховання та навчання дітей-сиріт. У документальному фільмі, який супроводжував доповідь, була розкрита багаторічна історія бібліотеки, прозвучали спогади вихованців і викладачів цього унікального навчально-виховного закладу про першого директора бібліотеки Дітмістечка Оксану Андріївну Касько.

Проректор з міжнародних зв'язків НУ «ОЮА» д.ю.н., професор В'ячеслав Олексійович Туляков, який брав участь у роботі круглого столу, передав всім учасникам наукового заходу вітання від президента Національного університету «ОЮА» д.ю.н., академіка Сергія Васильовича Ківалова , а також наголосив на значному внеску бібліотеки в університетську освіту. В'ячеслав Олексійович висловив надію на збереження високих темпів розвитку Наукової бібліотеки НУ «ОЮА», а також продовження впровадження нових форм і методів роботи, які сприятимуть просуванню нашого Університету у міжнародному просторі.

В ході роботи круглого столу з доповіддю про історію створення перших бібліотек при вищих навчальних закладах в Одесі в ХІХ ст. виступила к.ю.н., доцент кафедри історії держави і права НУ «ОЮА» Наталя Володимирівна Єфремова, в якій вона також визначила вагому роль перших бібліотек для розвитку юридичної освіти в Одесі.

Головний бібліограф НБ НУ «ОЮА» Світлана Іграфовна Єленич і завідуюча інформаційно-бібліографічним відділом Стефанчишена Тетяна Михайлівна в своїх доповідях висвітлили важливі віхи розвитку бібліографістики та біографістики у діяльності Наукової бібліотеки. Великий інтерес присутніх викликав анонс ювілейного покажчика за фондом відділу рідкісних видань НБ НУ «ОЮА», який готується до видання.

Всі присутні на «круглому столі» учасники взяли активну участь в обговоренні заявлених у програмі тем.

Підсумком роботи «круглого столу» стали рекомендації щодо розроблення нових проектів у діяльності Наукової бібліотеки Національного університету «Одеська юридична академія», спрямованих на збереження її історії та модернізацію розвитку. Зокрема, було запропоновано узагальнити досвід 20-30 рр. XX ст. з питань соціально-правової охорони дитинства, використовуючи матеріали, які збереглися у фонді НБ НУ «ОЮА»; створити документальний фільм про охорону дитинства в 20-30 рр. XX ст. і на сучасному етапі історії України та ін.

Новини університету Круглий стіл «Історія створення та діяльність Наукової бібліотеки Національного університету «Одеська юридична академія»