Сергій Ківалов запропонував свій варіант реформи юросвіти

Сергій Ківалов запропонував свій варіант реформи юросвіти

e-mail Друк

Альтернативний законопроект про юридичну освіту і юридичну професію вже в Парламенті.

Народні депутати Сергій Ківалов, Віталій Курило і Олександр Співаковський зареєстрували у Верховній Раді альтернативний законопроект «Про юридичну освіту і юридичну професію» (№ 7147-1).

Нагадаємо, в парламенті вже зареєстрований законопроект про реформу юридичної освіти № 7147, який викликав критику юридичного співтовариства через низку спірних положень.

Альтернативний законопроект визначає не 4 юридичні професії (суддя, адвокат, прокурор, нотаріус) і професійну діяльність в сфері права (як це передбачено проектом № 7147), а розділяє юридичну діяльність на регульовану і нерегульовану, що обумовлює різний порядок допуску до неї.

Так, до регульованих юридичних професій зі спеціальним порядком допуску віднесені: суддя; адвокат; прокурор; нотаріус; викладач права; дослідник права; третейський суддя; арбітражний керівник; державний виконавець, приватний виконавець; слідчий; детектив; помічник судді. До цих професій допускаються особи, які отримали юридичну освіту другого (магістерського) рівня вищої освіти, відповідають спеціальним кваліфікаційним вимогам, а у випадках, визначених відповідними законами, також здали спеціалізований кваліфікаційний іспит. До інших регульованих професій допускаються особи, які отримали юридичну освіту першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Держава не визначає перелік нерегульованих юридичних професій, до них допускаються особи, які отримали юридичну освіту початкового (короткого циклу) або першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Нагадаємо, проект № 7147 передбачає навчання за єдиною ( «наскрізна») магістерською програмою.

Вимоги щодо допуску до регульованих і нерегульованих професій та регульованих юридичних професій із спецдопуском поширюються на здобувачів освіти, зарахованих на навчання після вступу в силу закону.

Передбачено введення Єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальностей «Право», «Міжнародне право» для допуску до юридичних професій і загального допуску до участі в конкурсі на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Право», «Міжнародне право». Кваліфікаційний іспит проводить Державна юридична екзаменаційна комісія, склад якої затверджує Міносвіти. У неї обов'язково повинні бути включені «всі представники провідних юридичних шкіл». Під провідними мається на увазі юридичні школи, які здійснюють освітню діяльність за спеціальністю «Право» або «Міжнародне право» по всіх рівнях вищої освіти, які мають докторантуру і в яких функціонує спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями «Право», « Міжнародне право". Допускається функціонування «простих» юридичних шкіл.

Також врегульовано питання самоврядування юридичних шкіл: в рамках самоврядування і автономності вони приймають рішення про утримання юридичної освіти, контроль якості, допуск до юридичної професії, фінансування юридичної освіти і науки в Україні. Відзначимо, що законопроект № 7147 передбачає єдиний стандарт юридичної освіти.

Організаційними формами самоврядування та автономності юридичних шкіл є: 
1) загальні збори (конференції) трудового колективу юридичної школи, включаючи не менше 25% виборних представників з числа здобувачів юридичної освіти юридичної школи;
 2) загальні збори органів студентського самоврядування;
 3) з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ;
 4) Рада деканів і ректорів юридичних шкіл України.
 
Юридична освіта в проекті Сергія Ківалова визначена як «вища освіта, отримана в Україні за фахом« Право »або« Міжнародне право », а також вища освіта, отримана в іноземних державах та визнана в Україні в установленому законом порядку як отримана за фахом« Право » або «Міжнародне право». Навчання проводиться на денній формі або дистанційно.

Новини університету Сергій Ківалов запропонував свій варіант реформи юросвіти