Участь науковців університету у Міжнародній конференції

Участь науковців університету у Міжнародній конференції

e-mail Друк

З 9 по 12 листопада 2017 р. завідувач кафедри кримінального процесу, д.ю.н., доцент Ірина Василівна Гловюк та доцент кафедри кримінального процесу, к.ю.н., доцент Микола Михайлович Стоянов взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Кримінальний процес як засіб забезпечення прав людини у правовій державі", організованій юридичний факультетом Білоруського державного університету та Берлінським університетом імені Гумбольдта, що проходила у м. Мінськ. Крім Національного університету "Одеська юридична академія", українські ВНЗ були представлені науковцями Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Львівського національного університету імені Івана Франка та Львівського державного університету внутрішніх справ.

Основними тематичними напрямками роботи конференції були: забезпечення процесуальних прав учасників у ході проведення слідчих дій, засади кримінального провадження як процесуальна гарантія дотримання прав людини, основні права людини та кримінально-процесуальний примус, стадія порушення кримінальної справи та права учасників кримінального процесу, справедливий судовий розгляд. Іриною Василівною Гловюк було розкрито питання депонування показань за КПК 2012 року, а Миколою Михайловичем Стояновим – проблематика процесуальних та тактичних засобів захисту у справах щодо отримання неправомірної вигоди службовою особою.

Новини університету Участь науковців університету у Міжнародній конференції