Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення здобувачів вищої освіти Національного університету «Одеська юридична академія»
About Us Documents Documents on the educational activity of the university Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення здобувачів вищої освіти Національного університету «Одеська юридична академія»