«МЕНЕДЖМЕНТ» СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

«МЕНЕДЖМЕНТ» СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

e-mail Друк

2018 04 04-1

Професійна підготовка юристів та менеджерів на соціально-правовому факультеті здійснюється на якісно новому рівні. Інноваційні технології та методи навчання супроводжують наших студентів протягом усього періоду їх навчання. Завдяки сучасним аудиторіям, спеціалізованим комп’ютерним класам, новітньому устаткуванню кожен студент отримує доступ до мультимедійних технологій. Це дозволяє широко використовувати активні методи навчання, зокрема метод проектів, моделювання професійних ситуацій, ділові ігри, проведення «круглих столів» тощо.

Для викладання професійно-орієнтованих курсів запрошуються фахівці-практики, які активно поєднують наукову роботу з практичною діяльністю.

Сучасний менеджер – це представник особливої, завжди потрібної в кожному суспільстві професії. Кваліфікований менеджер повинен поєднувати в собі управлінця, економіста, юриста, психолога тощо. 

Навчання в Національному університеті «Одеська юридична академія» за спеціалізацією «Міжнародний бізнес» спеціальності 073 «Менеджмент» передбачає отримання нашими студентами системних знань й умінь в області управління процесами в різних сферах міжнародного бізнесу. Слід звернути увагу на унікальну можливість інтегральної підготовки висококваліфікованих спеціалістів, що передбачає вивчення теорії та практики управлінської, економічної та юридичної діяльності в сфері міжнародного бізнесу.

Значна увага приділяється підготовці до практичної діяльності майбутніх фахівців, що передбачає проходження практик та стажувань продовж усіх років навчання. Базами практик та стажувань є державні установи (Міністерство закордонних справ України, Міністерство економічного розвитку України, Державна фіскальна служба України, департаменти обласних державних адміністрацій та міських рад), підприємства державної і приватної форм власності, що активно здійснюють та/або забезпечують зовнішньоекономічну діяльність (фінансові установи, підприємства морегосподарського комплексу, підприємства, що надають митно-брокерські послуги тощо).

Випускники спеціальності «Менеджмент» (спеціалізація «Міжнародний бізнес»)можуть займати посади в дипломатичних представництвах, митних органах. Випускники будуть успішними керівниками та спеціалістами іноземних представництв бізнес-структур України всіх форм власності, представництв транснаціональних корпорацій в Україні, провідних компаній з іноземним капіталом чи вітчизняних компаній, які орієнтуються на проведення зовнішньоекономічної діяльності, міжнародних економічних міжурядових та неурядових організацій, фінансових установ, страхових та консалтингових компаній, бізнес-структур всіх сфер економіки України.

Випускники соціально-правового факультету можуть створювати та забезпечувати успішний розвиток власних бізнес-структур з міжнародними амбіціями.

Для вступу на навчання на соціально-правовий факультет Національного університету «Одеська юридична академія» на спеціальність 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Міжнародний бізнес) абітурієнт має подати до приймальної комісії Університету сертифікати ЗНО з таких дисциплін:
•українська мова та література;
•математика;
•іноземна мова або географія.

У Національному університеті «Одеська юридична академія» створені всі умови, щоб підготувати наших випускників до ролі лідерів у бізнесі та суспільстві!

Детальніше

Главная